Tổ chức Hội thảo Quy định chế độ làm việc của giáo viên các trường CAND

Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Đại tá. PGS. TS Ngô Văn Xiêm – Phó hiệu trưởng, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn cùng toàn thể giáo viên đang công tác tại Trường Đại học PCCC.

Tại hội thảo, đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học PCCC quán triệt những nội dung trong Thông tư quy định về chế độ làm việc cho giáo viên. Trên cơ sở đó để phân chia lại định mức thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của từng chức danh giáo viên, quy đổi một số công việc trong hoạt động giảng dạy ra giờ chuẩn và chế độ thanh toán vượt định mức giờ chuẩn của giáo viên các trường CAND.

Trong buổi hội thảo, giáo viên, cán bộquản lý giáo dục đã đưa ra các ý kiến thảo luận, trao đổi về những vấn đề đang vướng mắc và chưa phù hợp với những yêu cầu trong quy định đặt ra như định mức giờ chuẩn, thời gian làm việc phải phù hợp với từng chức danh giảng dạy, huấn luyện ở từng bậc học.

PV

 

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định ô tô 4 chỗ phải có bình chữa cháy
Một số điểm cần lưu ý trong quy định về quản lý và sử dụng pháo hoa theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Một số điểm mới cần lưu ý trong công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC