Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC: Sinh hoạt chuyên đề Ô tô, máy bơm chữa cháy

 Đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Đại tá, TS. Vũ Văn Bình – Phó hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Thượng tá, ThS. Phạm Văn Hòe – Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và toàn thể lãnh đạo, giáo viên Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC.

 

Mục đích của buổi sinh hoạt là đóng góp ý kiến để xây dựng ngân hàng đồ án tốt nghiệp theo chuyên ngành ô tô, máy bơm chữa cháy làm định hướng cho học viên khi làm đồ án tốt nghiệp. Đồng thời qua buổi sinh hoạt cũng đóng góp ý kiến xây dựng hồ sơ, giáo án bài giảng thực hành cho môn học “Cấu tạo ô tô, máy bơm chữa cháy”.

Sau phần trình bày của đồng chí Chủ tọa là Trung tá, TS. Trần Đông Hưng – Phó trưởng Khoa, những người tham dự buổi sinh hoạt đã phân tích, đóng góp những ý kiến cho ngân hàng đồ án tốt nghiệp, để tên các đồ án phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo của môn học, đảm bảo thời lượng của một đồ án.

Cũng tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ tọa đã trình bày nội dung dự kiến cho giáo án giảng dạy thực hành môn  “Cấu tạo ô tô, máy bơm chữa cháy” để các thành viên đóng góp. Các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ các giáo án thực hành và phương pháp xây dựng giáo án theo hướng dẫn của phòng Quản lý đào tạo.

 

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo và các giáo viên ở trong khoa, làm rõ từng nội dung và xây dựng các nội  dung theo mục tiêu buổi sinh hoạt đề ra.

 

Kết thúc buổi sinh hoạt đồng chí Đại tá, TS Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao tính thiết thực của những nội dung đã được thực hiện; đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp, định hướng và chỉ đạo để hoàn thiện thêm những nội dung này.

 

                                                                                    Hà Trung Bình – Khoa 1

Thực trạng và một số biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ sập đổ công trình đang xây dựng
Thuật toán tiến hành phân hạng các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ
Thẩm định Sách tham khảo: “Tổ chức hoạt động sơ cấp cứu tại hiện trường sự cố, tai nạn”