Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học PCCC thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ mới: 2015 – 2020

 

Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học PCCC lần thứ XI nhiệm kỳ 2010 – 2015; từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội còn có nhiệm vụ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2020; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã xác định mục tiêu của Đảng bộ nhà trường trong thời gian tới là: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả Đề án: “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; Phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy mạnh mẽ trí tuệ tập thể, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ thật sự “Trong sạch vững mạnh”, là hạt nhân lãnh đạo mọi mặt công tác của nhà trường, tạo bước đột phá trong một số lĩnh vực công tác trọng tâm, gồm công tác giáo dục đào tạo, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý giáo dục học viên và công tác hậu cần, đời sống; đưa các hoạt động của trường tiếp tục đi vào nề nếp, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả.

 

  

Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học PCCC lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới, Đại hội đưa ra những phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Đảng uỷ Công an cấp trên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI0 về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”, xây dựng Đảng bộ trường Đại học PCCC trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tạo chuyển biến căn bản về chất trên tất cả các lĩnh vực công tác của nhà trường; xây dựng Trường Đại học PCCC trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong và ngoài lực lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực làm công tác PCCC&CNCH chất lượng cao.

 

Đại hội đã thảo luận kỹ về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm và thống nhất biểu quyết một số chỉ tiêu quan trọng sau:

1. Tiếp tục giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Phấn đấu được công nhận “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” được Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua, Bằng khen.  Hàng năm có 50% số đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”. Hàng năm có 98% trở lên đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật dưới 0,2%. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, vừa coi trọng chất lượng, vừa đảm bảo số lượng. Phấn đấu hàng năm có từ 150 – 200 quần chúng được kết nạp vào đảng.

2. Thực hiện đề án tách, thành lập Trường trung cấp PCCC&CNCH vào sau năm 2016, tiến tới thành lập 02 trường Trung cấp PCCC&CNCH ở cả phía Bắc và phía Nam sau năm 2017, ổn định tổ chức đi vào hoạt động nề nếp theo Đề án được Bộ Công an duyệt. Nhà trường phấn đấu hàng năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, trong đó có ít nhất 1 năm được Chính phủ tặng Cờ, Bằng khen.

3. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ tiến sĩ từ 25% (60 đồng chí) trở lên; thạc sỹ từ 60% (165 đồng chí) trở lên; hàng năm có từ 2 đồng chí trở lên được công nhận giáo viên dạy giỏi, có bài dạy giỏi cấp Bộ; có 5 đồng chí trở lên được phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư. Cán bộ lãnh đạo cấp khoa, phòng và cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp khoa, bộ môn, phòng có trình độ cao cấp lý luận chính trị đạt 70% trở lên.

4. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các hệ học, bậc học. Triển khai xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo Tiến sỹ PCCC vào năm 2017. Phấn đấu nâng tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt 100%; xếp loại khá, giỏi, xuất sắc về học tập hàng năm đạt 60% trở lên. Giảm tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật dưới 1%.

5. Trong nhiệm kỳ phấn đấu tăng dần số đề tài NCKH, nhất là số đề tài cấp Bộ; về cơ bản các đề tài hoàn thành đúng tiến độ và được nghiệm thu tăng hơn 20% so với nhiệm kỳ trước. Hoàn thành việc biên soạn hệ thống giáo trình đào tạo các bậc học; các chuyên ngành; các loại hình đào tạo phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng NCKH của học viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ có nhiều học viên đạt các giải cao trong cuộc thi NCKH sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Công an tổ chức.

6. Tiếp tục đảm bảo ngân sách tài chính phục vụ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng năm; Đề xuất phương án tài chính phục vụ cho việc tách, thành lập Trường Trung cấp PCCC. Tăng cường các hoạt động có thu nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án chuyển trường về Hà Nam; tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất tại cơ sở 2&3 đảm bảo cho việc tách, thành lập Trường Trung cấp PCCC. 

PV

Đại hội điểm chi bộ Bộ môn Mác-Lênin và KHXHNV nhiệm kỳ 2015 – 2020
Kết quả lãnh đạo thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ trường Đại học PCCC nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đại hội điểm chi bộ cán bộ khối giáo dục lần II nhiệm kỳ 2017 – 2020