Trường Đại học PCCC nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài do Đại tá, PGS, TS Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng trường Đại học PCCC làm chủ tịch Hội đồng, cùng sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học PCCC.

 

 Họp hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do

Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng làm chủ nhiệm.

 

Đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 11/2016, kết quả đề tài tập trung nghiên cứu nội dung: Nhận thức chung về xã hội hóa nguồn tài chính cho công tác phòng cháy và chữa cháy; Thực trạng xã hội hóa nguồn tài chính cho công tác phòng cháy và chữa cháy một số nước và Việt Vam; Quan điểm và giải pháp về xã hội hóa nguồn tài chính cho công tác phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam.

 

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng khoa học, Ban chủ nhiệm xác định được mục tiêu, đối tượng nghiên cứu đề tài rõ ràng, lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp nên tạo ra được sản phẩm nghiên cứu có giá trị khoa học, độ tin cậy cao đáp ứng tốt mục tiêu đề ra. Với những sản phẩm khoa học đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu thống nhất nghiệm thu đề tài xếp loại Xuất sắc.

 

Ngoài những nhận xét đánh giá nêu trên, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa những hạn chế và bàn giao sản phẩm khoa học để ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại trường Đại học PCCC, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn hiện nay.

 

        Văn Phong, Hồng Hạnh (P2)

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các chợ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phòng cháy, chữa cháy của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở trong Khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Máy bay chữa cháy không người lái thương hiệu Việt và hành trình chế tạo