Hướng dẫn học viên lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Bước 1:

Học viên truy cập vào trang daihocpccc.edu.vn

Bước 2:

Di chuyển đến mục Thông báo trên trang chủ Đại học PCCC.

Bước 3:

Click vào đường link tương ứng với lớp và tiến hành khảo sát.

Bước 4:

Điền các thông tin bắt buộc và lựa chọn phương án trả lời.

Bước 5:

Sau khi hoàn thành câu trả lời nhấn nút Gửi.

 

1. D33A, D33B:

http://layykienGVD33AB

2. D33C, D33D:

http://layykienGVD33CD

3.D33E:

http://layykienGVD33E

3. D32E:

http://layykienGVD32E

4. D31A, D31B:

http://layykienGVD31AB

5.D31D:

http://layykienD31D

6. D31C:

http://layykienD31C

7. KS14:

http://layykienKS14

 

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022
Lấy ý kiến phản hồi của khóa Liên thông 8 về chất lượng khóa học
Lấy ý kiến phản hồi học kỳ 2 năm học 2019 – 2020