Thiết bị phòng cháy chữa cháy tối thiểu trang bị cho các cơ sở

Thiết bị phòng cháy chữa cháy tối thiểu trang bị cho các cơ sở

Thiết bị phòng cháy chữa cháy

Thiết bị phòng cháy chữa cháy

TT Tên đối tượng cần trang bị dụng cụ và phương tiện PCCC Diện tích m2 Bình bột 10 lít Bình khí

Co2
Cát 1m3 xẻng 2 cái Nước

200 lít

xô (cái)
Chăn

hoặc

bao tải

(cái)
1 Kho, cửa hàng chứa hàng hoá là vật liệu rắn không cháy 500 1     1  
2 Kho, cửa hàng chứa hàng hoá, vật liệu rắn cháy được, kể cả chất lỏng có nhiệt độ bắt cháy >45 độ C; nhưng

phải đựng trong thùng hộp kín với khối lượng < 500 kg.
350 1 1 1 1  
3 Kho, cửa hàng chứa thiết bị, ôtô, xe máy 200 1 1   1  
4 Phân xưởng sản xuất, chế biến có sử dụng thiết bị cơ khí, lò sấy, máy hàn… 200 1 1   1 1
5 Phân xưởng sản xuất, bao bì, phân loại bảo quản lại hàng hoá không dùng đến lửa 300 1 1 1 1 1
6 Khu vực nhà bếp, phân

xưởng chế biến thức ăn

chín
200 1 1      

 

Chú thích: Các cửa hàng, kho trạm, phân xưởng sản xuất, chế biến, phân loại, bảo quản lại …có diện tích

quy định trong bảng trên thì tuỳ theo diện tích thực tế và tính chất nguy hiểm về cháy mà trang bị dụng cụ,

phương tiện PCCC cho phù hợp, nhưng với diện tích nhỏ nhất cũng phải có một trong những thứ đã quy

định trong bảng trên.

PV

Máy chữa cháy rừng bằng sức gió.
Hà Nội: Phát hiện phóng xạ trong lá cây.
Phòng chống cháy nổ khi thư viện đặt trên tầng cao