Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ của giảng viên Trường Đại học PCCC

 

Hội đồng cấp bộ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư – Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học công an V21 làm chủ tịch Hội đồng, cùng sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Viện Chiến lược và khoa học công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội, Cảnh sát PCCC Bắc Ninh, Cảnh sát PCCC Vĩnh Phúc và Đại học Phòng cháy và chữa cháy.

 

 

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

do Thượng tá, TS Hoàng Ngọc Hải làm chủ nhiệm.

 

 

Tại Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ, đồng chí Chủ tịch hội đồng đánh giá cao quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, khẩn trương và đúng tiến độ của Ban chủ nhiệm đề tài. Đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2016 và đến tháng 5/2018 đã hoàn thành với các sản phẩm bao gồm 01 báo cáo tổng luận, 01 báo cáo tóm tắt, 01 sách chuyên khảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC – NXB Giao thông vận tải, tháng 4/2018  và 06 bài báo khoa học liên quan trực tiếp đến nội dung nghiên cứu đề tài đăng trên Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy, Tạp chí Giáo dục và xã hội. Trong quá trình thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo ở nhiều cấp khác nhau nhằm thu thập ý kiến từ các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà lý luận và cán bộ làm công tác thực tiễn lĩnh vực PCCC. Sản phẩm nghiên cứu đã giải quyết được 03 nhiệm vụ chính là nghiên cứu lý luận về vi phạm pháp luật và phòng ngừa vi phạm pháp luật theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; Đánh giá thực trạng phòng ngừa vi phạm pháp luật theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; Dựa báo và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy hiện nay.

 

 

Theo đánh giá của thành viên hội đồng cấp bộ, đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra là góp phần hoàn thiện lý luận về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đồng thời đề xuất được các giải pháp cụ thể, đồng bộ và có tính thực tiễn cao trong công tác  phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PC&CC hiện nay. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế của đề tài khoa học và đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm để lưu tham khảo tại V21. Cuối hội thảo, đề tài khoa học đã được các thành viên Hội đồng bỏ phiếu kín với số phiếu 9/9 phiếu xếp loại xuất sắc.

 

        Văn Phong (P2) – Mai Lan (BM3)

Học viên cao học Khóa 6 Trường Đại học PCCC bảo vệ luận văn Thạc sĩ
Trường Đại học PCCC nghiệm thu tập bài giảng dùng cho đào tạo trình độ đại học
Hội thảo tài liệu dạy học “Bài tập cơ kỹ thuật”