Lễ ký giao ước thi đua năm học 2018 – 2019 khối học viên cơ sở 3

 

Đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải –  Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ.

 

Lễ ký giao ước thi đua khối học viên nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, định hướng phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho học viên cơ sở 3. Đồng thời đưa các hoạt động cho học viên vào nền nếp, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND. Nội dung, chỉ tiêu đăng ký giao ước thi đua của các tập thể lớp, cá nhân học viên là cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua trong học kỳ, năm học.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phát động thi đua trong toàn khối học viên cơ sở 3 năm học 2018 – 2019. Đồng chí Phó Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng trong nhà trường cùng phối hợp, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học viên thi đua học tập, rèn luyện tốt. Đồng thời yêu cầu khối học viên quyết tâm thi đua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.   

 

Đình Hoạt (P3 – CS3) 

 

Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019 khối học viên
Sơ kết Học kỳ I khối học viên cơ sở I năm học 2013-2014
Giáo viên khoa cứu nạn, cứu hộ thi đấu giao hữu bóng đá với khổi học viên tại cơ sở 3, Long Thành, Đồng Nai.