LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC LỚP TẠI CHỨC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

 Văn bằng 2, Khóa 5

Lê Đức Huynh

Đặng Như Định

 

TC20 Đà Nẵng

Lê Viết Vũ

Trương Quang Vinh

 

TC19GH – TP Hồ Chí Minh

Hà Thu Hằng TC19G

Nguyễn Hữu Dũng TC19G

Nguyễn Xuân Linh TC19G

Nguyễn Thị Thu Thủy TC19H

Nguyễn Tuấn Anh TC19H

Phan Anh TC19H

 

 

TC19CD-Hà Nội

Nguyễn Đức Việt TC19C

Lương Anh Tuấn TC19C

Đặng Như Định TC19C 

Trần Đức Hoàn TC19D  

Hoàng Đức Hạnh TC19D

 

 TC21A-Hà Nội

Thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh

Cô Trương Ánh Hồng

 

TC19AB Cần Thơ

Trần Đông Hưng TC19A

Nguyễn Trung Kiên TC19A

Lương Xuân Thu TC19B

Hà Trung Bình TC19B

 

TC21C Khánh Hòa

1.Lê Văn Viết Cường

2. Trần Văn An

3. Nguyễn Ngọc Bích  

 

 

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

 

 

 

THÔNG BÁO: Lễ ra mắt CLB “Những người yêu phương tiện kỹ thuật PCCC”
THÔNG BÁO: Tuyển sinh Trung cấp PCCC – CHCN hệ ngoài ngành Công an của Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2016
LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN CƠ SỞ 3