Hải Phòng: Tăng cường phòng cháy, chữa cháy

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường công tác PCCC, CNCH trên địa bàn thành phố năm 2019. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân và cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi quản lý.

 

Ảnh: Cảnh sát PCCC tham gia diễn tập PCCC và CNCH Khu vực Phòng thủ Hải An năm 2019

 

Công an thành phố tiếp tục tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCCC; kịp thời rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC…

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC, CNCH cho người dân nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về công tác PCCC, CNCH.

Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng; Công ty CP cấp nước Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, UBND các quận huyện và các ngành liên quan phối hợp với Công an thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý thực hiện tốt công tác PCCC. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC, CHCN tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tổ chức thực hiện kiểm tra, duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở theo đúng quy định.

Lệ Trang 

Diễn tập chữa cháy trong hầm đường bộ Hải Vân
Lực lượng Công an cần góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ cách giữ mạng sống an toàn mùa mưa lũ