Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ vừa làm vừa học năm 2019

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 1 – Phía Bắc: Điểm chuẩn 17.0 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 3 – Phía Nam: Điểm chuẩn 17.25 điểm. 

Bộ GD-ĐT: Bổ sung đăng ký xét tuyển NV2, NV3 vào ĐH, CĐ.
THÔNG BÁO: Điểm chuẩn trúng tuyển Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC hệ chính quy năm 2016
Bộ GD&ĐT: Từ 11/3/2013, thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ