Trường Đại học PCCC tổ chức hoạt động đầu khóa cho học viên LT11

 

Lớp LT11E có 39 học viên đến từ Công an các tỉnh địa phương khu vực phía Bắc, trúng tuyển vào Trường Đại học PCCC để học liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ chính quy PCCC&CNCH. Sau khi nhập học, học viên sẽ tham gia chương trình hoạt động đầu khóa gồm: giới thiệu mục tiêu nội dung, chương trình, kế hoạch học tập khóa học; phổ biến quy chế đào tạo và các quy định của nhà trường về công tác đào tạo, thi, kiểm tra, chuẩn đầu ra, phổ biến quy chế quản lý giáo dục học viên, quy định về phân loại, đánh giá rèn luyện, học điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, nội quy và truyền thống nhà trường,…

 

Học viên lớp LT11E tham gia hoạt động đầu khóa tại lớp học.

Việc tổ chức nhập học và triển khai các hoạt động đầu khóa cho học viên LT11E nhằm giúp học viên nắm chắc nội dung chương trình học tập, quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an và các nội quy, quy định của nhà trường; từ đó giúp học viên xác định rõ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại trường.

PV

Trường Đại học PCCC tổ chức tuyển sinh kết hợp tuyển chọn đào tạo Đại học văn bằng thứ hai theo Đề án 01/ĐA-BCA năm 2020
Lễ Khai giảng Khóa 11 đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC hệ vừa làm vừa học và Khóa 17 hệ Trung cấp PCCC ngoài ngành Công an
Kết quả thi tuyển sinh khóa 11 liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC – CNCH hệ chính quy tập trung năm học 2019 – 2020