Lấy ý kiến phản hồi của học viên về giảng viên

Khóa D32

Khúc Quang Trung D32A

Nguyễn Ngọc Anh D32A

Đào Anh Tuấn D32C

Trần Kim Khánh D32C

Nguyễn Ngọc Chung D32C

Nguyễn Đức Dũng D32E

Nguyễn Văn Cần D32E

Nguyễn Văn Hiệp D32E

Nguyễn Tiến Thành D32D

Phạm Văn Thành D32D2

Khóa D33

Hà Mạnh Tiến D33A

Khuất Quang Sơn D33B

Bùi Hà Anh D33B

Đỗ Minh Thảo D33B

Lê Đức Anh D33C

Lê Đình Vĩnh D33C

Nguyễn Hữu Dũng D33C

Đặng Sỹ Lân D33D

Khóa D34

Nguyễn T THu Hằng D34A

Ngô Thị Hồng Hạnh D34A

Nguyễn T Thu Huyền D34C

Khóa D35

Nguyễn Lan Hương D35CD

Nguyễn Thị Nhung D35AB

Nguyễn Văn Tuân D35B

Bùi Nhân Đức D35C

Khóa K43

Nguyễn Đình Thanh Tùng K43A

Vũ T Thu Huyền K43B

Ngô Văn Anh K43B

Khóa K44

Trần Văn Hưng K44AB

Hồ Thị Hương Loan K44CD

Nguyễn Thanh Nhàn K44

Phạm Văn Hiếu K44D

Khóa KN6

Đỗ T Mai Hương KN6A

Đồng Minh Tâm KN6A

Nguyễn Đình Thanh Tùng KN6C

Phạm Tiến Thành KN6B

Vũ Minh Hải KN6C

Đặng Xuân Kỳ KN6D

Liên thông

Vũ Thị Thanh Thủy LT9CD

Nguyễn Đức Việt LT9D

TRương Quang Vinh LT9E

Đỗ Thị Hồng Vân LT10AB

Nguyễn Đức Quỳnh LT10I

Hà Thu Hằng LT10H

Nguyễn Hữu Hiệu LT10D

Nguyễn Tài Năng Lượng LT10D

Trương Tất Thắng LT11

Lê Quang Thanh LT9C

Văn bằng 2

Phạm Viết Tiến VB2-K5B

Tại chức

Nguyễn Văn Tuấn Dũng TC21AHN

Phạm Huy Toàn TC21B Nghệ An

 

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

 

Hướng dẫn học viên lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
DANH SÁCH GIÁO VIÊN LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021
Lấy ý kiến phản hồi của khóa Liên thông 8 về chất lượng khóa học