Lấy ý kiến phản hồi học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

* D33

Đào Anh Thư D33D DS11

Nguyễn Thị Hà D33C

Phạm Hồng Hải D33C

Đinh Ngọc Khánh Linh D33C

Bùi Thiên Hương D33A K43AB

Nguyễn Thị Huyền Trang D33B

Vũ Văn Chính D33A

Đỗ Thị Hương Hoa D33D

* D34

Nguyễn Văn Tuyển D34A

Lê Trung Kiên D34B

Ngô Mạnh Thắng D34C

Đỗ Đăng Trung D34C

Phạm Thanh Thư D34ABC KN6CD

Trần Bảo Điệp D33C, D34AB

* D35

Nguyễn Thị Minh Nguyệt – D35AB

Lương Thu Huyền – D35CD

Đỗ Đăng Thành – D35CD

Đinh Văn Luân – D35AB

Nguyễn Ngọc Thắng D35C

Kiều Bình Chính D35AD

Trần Thị Như Quỳnh D35AD

*LT9

Lại Mạnh Cường LT9A

Lương Anh Tuấn LT9E

Lương Xuân Thu LT9D

Phạm Huy Quang LT9D

* LT10

Phạm Thanh Tùng LT10A

Nguyễn Thị Thu Thủy LT10E

Đặng Tuấn Tú LT10I

Lê Thị Hồng Hiệp LT10I

* LT11

Lưu Ngọc Long LT11D

* K43

Trần Văn Khả K43A

Bùi Thiên Hương D33A K43AB

Diệp Xuân Hải K43C, KN6D

Nguyễn Minh Tân KN6D, K43C

Trịnh Đức Đông K43C, KN6D

Vương Văn Khôi K43C, KN6D

* K44

Ngô Minh Tú K44A

Đinh Ngọc Hà K44E,B

Dương Văn Năm K44B

Bùi Quang Thành K44A

Nguyễn Tấn Hải K44E

Bùi Văn Vũ K44E

Tạ Chí Hiếu K44C

Lại Mạnh Cường K44C

Trịnh Thế Tuấn K44ABE

* KN6

Phạm Thanh Thư D34ABC KN6CD

Lê Như Dũng KN6A

Diệp Xuân Hải K43C, KN6D

Nguyễn Minh Tân KN6D, K43C

Trịnh Đức Đông K43C, KN6D

Vương Văn Khôi K43C, KN6D

* DS10

Mai Danh Giang DS10

* DS11

Ngô Thị Mai Anh DS11 KS17

Đào Anh Thư D33D DS11

* KS17

Ngô Thị Mai Anh DS11 KS17

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021
Lấy ý kiến phản hồi của học viên về giảng viên
Phiếu lấy ý kiến phản hồi của học viên sắp tốt nghiệp về chất lượng khóa học