Nâng cao tính tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân đối với học viên Trường Đại học PCCC hiện nay

Nhận thức được tầm quan trọng của điều lệnh Công an nhân dân (CAND) trong sự nghiệp của người sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Trường Đại học PCCC luôn coi trọng nhiệm vụ giáo dục và rèn luyện tinh thần tự giác chấp hành điều lệnh cho học viên ngày từ khi bước vào trường. Đặc biệt, trong điều kiện xã hội thay đổi phức tạp, nhiều cám dỗ hiện nay, nhiệm vụ nâng cao tính tự giác chấp hành điều lệnh CAND càng khó khăn và cần sự nỗ lực khắc phục hơn bao giờ hết.

 

Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, để “thanh bảo kiếm” luôn trong sáng và sắc bén, mỗi người chiến sĩ CAND cần có uy tín nhất định trong cuộc sống và công việc. Mà cơ sở để có được sự tín nhiệm của nhân dân và đồng chí, đồng đội, mỗi cá nhân trước hết phải thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND.

 

 

Điều lệnh là Hình thức văn bản có tính pháp quy, quy định những điều cụ thể có tính bắt buộc thi hành đối với mọi quân nhân trong các lực lượng vũ trang, đưa mọi hoạt động của quân đội vào nề nếp chính quy. Điều lệnh CAND được quy định tại Thông tư số 17/TT-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ, Thông tư số 18/TT-BCA quy định về Điều lệnh đội ngũ, Thông tư số 19/TT-BCA quy định về Nghi lễ CAND và Thông tư 37/2015/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều trong 3 thông tư trước đó.

 

Trong đó, Thông tư số 17/TT-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ CAND, bao gồm: Quy định chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác; chế độ làm việc, công tác, chiến đấu, hội họp, huấn luyện, học tập, bảo mật, nghỉ ngơi; quản lý tài liệu, vũ khí, công vụ hỗ trợ, vật chứng, phương tiện nghiệp vụ, tài chính, tài sản; quy định về sử dụng trang phục; tư thế, lễ tiết, tác phong; nội vụ, vệ sinh công sở của các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ CAND.

 

Thông tư số 18/TT-BCA quy định về Điều lệnh đội ngũ, bao gồm: Tổ chức đội ngũ, chỉ huy đội ngũ; động tác đội ngũ từng người; đội ngũ đơn vị; duyệt đội ngũ, diễu binh và Tổ Công an kỳ.

 

Thông tư số 19/TT-BCA quy định nguyên tắc, hình thức, trình tự tổ chức các nghi lễ trong CAND, bao gồm: Lễ chào cờ Tổ quốc; lễ đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và các đoàn khách quốc tế; lễ trao tặng và đón nhận huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng khác; lễ tuyên thệ; lễ phong, thăng cấp bậc hàm, vinh danh học hàm, học vị khoa học; lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống; lễ khai giảng và bế giảng năm học, khóa học, lớp học trong CAND.

 

Nắm vững quy định và tầm quan trọng của Điều lệnh CAND, Trường Đại học PCCC luôn đặt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện tinh thần tự giác chấp hành điều lệnh hàng đầu trong công tác giáo dục tại nhà trường.

 

Kết quả trong những năm gần đây, công tác giáo dục, quản lý học viên đã thu được thành tựu nổi bật như sau:

Hiệu quả chế độ tự quản, nếp sinh hoạt, tự giác, văn hóa ứng xử văn hóa trong học viên được nâng lên tầm cao mới.

Kết quả học tập rèn luyện, số lượng đơn vị cá nhân đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện với các danh hiệu thi đua năm học, toàn khóa tăng lên từng năm; kết quả nghiên cứu khoa học học viên ngày càng có chuyển biến tích cực.

Tỷ lệ học viên vi phạm bị kỷ luật giảm về số lượng và hình thức kỷ luật.

Hàng năm, 100% học viên và khóa học đạt chuẩn trong các kỳ kiểm tra điều lệnh của nhà trường, Bộ Công an,…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng còn không ít trường hợp học viên ý thức kém, vi phạm và thường xuyên vi phạm điều lệnh CAND. Vẫn còn số lượng không nhỏ học viên vi phạm điều lệnh bị trừ điểm rèn luyện, nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo.

 

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, bên cạnh những nguyên nhân chủ quan như: lập trường tư tưởng, chính trị chưa vững vàng, tinh thần kiên trì, nỗ lực kém… là những nguyên nhân khách quan, như: hiện nay, xã hội thay đổi nhanh chóng, nhiều cám dỗ, những hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội tác động, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên; đặc biệt học viên các trường CAND thường là mục tiêu mà các đối tượng ngoài xã hội vì mục đích lợi nhuận, lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo vi phạm kỷ luật.

 

Trên cơ sở nhận thức được những khó khăn trong quá trình giáo dục, rèn luyện nâng cao tinh thần tự giác chấp hành điều lệnh CAND hiện nay, có thể đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện tinh thần tự giác chấp hành điều lệnh như sau:

 

Một là, ngay từ khi học viên mới nhập học, cần có những buổi gặp mặt, tuyên truyền, triển khai, phổ biến quy định, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Điều lệnh CAND. Từ đó, giúp học viên nhận thức ngay từ đầu, sự cần thiết và nhiệm vụ to lớn trong tự giác chấp hành điều lệnh, tạo cho các em có tư thế sẵn sàng rèn luyện và chấp hành ngay từ đầu.

 

Hai là, tổ chức cho học viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ “; Chỉ thị 05/CT-BCA-X11, ngày 18/4/2014  của Bộ trưởng Bộ Công an” Tiếp tục siết chặt kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, 05 lời thề, 10 điều kỷ luật của CAND và Điều lệnh CAND. Đổi mới hình thức triển khai đánh giá việc học tập các nội quy, quy chế với các hình thức đa dạng phong phú với hướng tự quản, tự giác; hình thành các kỹ năng thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

Ba là, duy trì thực hiện tốt chế độ tự quản, tự giác chấp hành các quy chế, quy định về học tập, rèn luyện của học viên đạt kết quả; thật sự biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo với khẩu hiệu “03 không” (Không vi phạm quy chế thi; không uống rượu bia say; không tự ý ra ngoài cổng), “03 chủ động” (Chủ động chào theo điều lệnh, chủ động tự học, chủ động nhặt rác – làm vệ sinh môi trường). Tổ chức quản lý tốt các khâu thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành điều lênh, tư thế tác phong, chế độ sinh hoạt, học tập của học viên để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả vi phạm kỷ luật, vi phạm điều lệnh CAND.

 

Bốn là, thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, giờ giấc, chế độ học tập, sinh hoạt, rèn luyện thể lực của học viên các lớp học để nâng cao sức khỏe và tinh thần sẵn sàng chiến đấu; duy trì nề nếp xếp hàng lên giảng đường, đi ăn cơm, tập thể dục buổi sáng, thể thao buổi chiều. Tổ chức bảo đảm chế độ học tập theo chương trình huấn luyện đầu khóa cho học viên bảo đảm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương một cách tự giác.

 

Năm là, giáo dục, kiểm tra, giám sát học viên trong công tác quản lý tài liệu, phương tiện học tập, tài chính, tài sản. Tạo thành cho các em thói quen cẩn trọng, có trách nhiệm trong lưu trữ, bảo quản nói chung. Đồng thời, mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải gương mẫu, đi đầu trong việc nghiêm túc thực hiện điều lệnh. Có như vậy, học viên mới kính nể, noi gương thực hiện nghiêm túc, mỗi mệnh lệnh đưa ra mới được đông đảo học viên nghiêm túc chấp hành.

 

Sáu là, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi nhà trường đóng quân (đặc biệt tại cơ sở 2 và cơ sở 3) thường xuyên kiểm tra khu vực xung quanh để bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các phần tử xấu lôi kéo học viên vi phạm kỷ luật; thường xuyên tổ chức Hội nghị giao ban về công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự với chính quyền địa phương nơi nhà trường đóng quân để chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý học viên vi phạm kỷ luật; rà soát, phát hiện học viên có biểu hiện vay nợ cắm quán, chơi lô đề, cá độ bóng đá… để đưa ra các giải pháp quản lý, giáo dục cho phù hợp.

 

Điều lệnh CAND được xem là nền tảng, là yếu tố then chốt làm nên sức mạnh của lực lượng, là cơ sở đầu tiên hình thành nên uy tín, sự tín nhiệm của nhân dân đối với người cán bộ, chiến sĩ CAND. Là học viên Trường Đại học PCCC –  ngôi trường duy nhất của lực lượng CAND đào tạo sĩ quan Cảnh sát PCCC&CNCH, mỗi cá nhân cần tự ý thức được trọng trách của mình trong việc tự giác chấp hành điều lệnh CAND. Cùng với đó, không thể thiếu sự giáo dục, đôn đốc, giám sát chặt chẽ của các đơn vị chức năng trong nhà trường như: phòng Quản lý học viên, phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng góp phần gây dựng thói quen, nền nếp cho học viên, hình thành tác phong người lính. Có như vậy, học viên Trường Đại học PCCC mới ngày càng vững mạnh, toàn diện, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Thành Công (P10) – Anh Tuấn (P3)

 

 

 

 

Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức thi ảnh về “Nét đẹp văn hóa thanh niên Công an nhân dân”
Các hoạt động thực tế chính trị – xã hội học viên Khóa D34 tại xã Nam Thanh
Liên hoan hội diễn văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2014 – 2015