Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020)”

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-BCA-TWĐTNCSHCM giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020);

Căn cứ Kế hoạch số 545/KH-T06-ĐTN của Trường Đại học PCCC về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020);

Trường Đại học PCCC ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong CBCS, đặc biệt là đoàn viên thanh niên Nhà trường và quần quần chúng nhân dân về truyền thống 75 năm CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

2. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên tuổi trẻ Nhà trường phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo CBCS, đoàn viên thanh niên nhà trường tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia cuộc thi: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và đoàn viên thanh niên Trường Đại học PCCC. Khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tham gia cuộc thi.

2. Nội dung

Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức bằng hình thức thi viết với các nội dung trọng tâm, gồm:

Tìm hiểu về lịch sử xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam; truyền thống quý báu của lực lượng CAND trong 75 năm qua; những thành tích, chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tìm hiểu về ý nghĩa Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vai trò của quần chúng Nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự…

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; các kiến thức xã hội khác có liên quan tới công tác Công an.

III. THỂ LỆ CUỘC THI (Ban hành kèm Kế hoạch)

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cấp Trung ương

– Giải phong trào dành cho các tập thể tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở và có bài dự thi cấp Trung ương có chất lượng: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng:

+ Giải nhất trị giá: 10.000.000đ

+ Giải nhì, trị giá mỗi giải: 7.000.000đ

+ Giải ba, trị giá mỗi giải: 5.000.000đ

– Giải dành cho các bài dự thi viết: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng:

Giải nhất, trị giá mỗi giải: 15.000.000đ

Giải nhì, trị giá mỗi giải: 10.000.000đ

+ Giải ba, trị giá mỗi giải: 7.000.000đ

+ Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 3.000.000đ

2. Cấp Trường

– Giải thưởng dành cho các bài dự thi viết, bao gồm Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học PCCC kèm theo tiền thưởng, trị giá mỗi giải thưởng:

01 Giải nhất: 2.000.000đ

01 Giải nhì: 1.500.000đ

01 Giải ba: 1.000.000đ

02 Giải khuyến khích: 500.000đ

V. KINH PHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢ

1. Kinh phí:

Kinh phí trao thưởng cấp Trường trích từ nguồn kinh phí chính trị của  Trường Đại học PCCC.

2. Điều kiện đảm bảo: Đoàn Thanh niên Nhà trường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan đảm bảo các điều kiện để tổ chức Cuộc thi chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A. Thành lập Ban Tổ chức: gồm 07 đồng chí

1. Đại tá Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban;

2. Thượng tá Bùi Danh Tuấn – Trưởng phòng 4, Phó Trưởng ban;

3. Thượng tá Lê Việt Sơn – Trưởng phòng 10, Phó Trưởng ban;

4. Đại tá Nguyễn Minh Nam – Trưởng phòng QLHV, Ủy viên;

5. Thượng tá Nguyễn Việt Hùng – Phó Trưởng phòng QLHV, Ủy viên;

6. Thượng tá Vũ Huy Thông – Phó Trưởng phòng QLHV, Ủy viên;

7. Thượng uý Bùi Văn Định – Bí thư Đoàn trường, Uỷ viên, Thư ký;

B. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức thống nhất chỉ đạo việc triển khai thực hiện nội dung cuộc thi trong kế hoạch tới các đơn vị, các tổ chức quần chúng và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, đoàn viên thanh niên trong toàn trường.

2. Đoàn Thanh niên Nhà trường: Chịu trách nhiệm thường trực, phối hợp với các đơn vị chức năng giúp Ban Giám hiệu Nhà trường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch. Có trách nhiệm tiến hành các công việc cụ thể sau:

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng thể lệ, đáp án, hướng dẫn quy trình chấm sơ khảo, chung khảo cấp Trường; Đề xuất kinh phí phục vụ công tác tổ chức, kinh phí giải thưởng; Tham mưu thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi.

– Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và giao chỉ tiêu cho các chi đoàn, liên chi đoàn trực thuộc triển khai tới 100% đoàn viên thanh niên tại 03 cơ sở của Nhà trường để thực hiện. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tuyên truyền có hiệu quả về cuộc thi.

– Tiếp nhận bài dự thi, tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo cấp Trường và tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi viết, lựa chọn 05 bài thi xuất sắc nhất tham gia cuộc thi cấp Trung ương. Số bài còn lại, lưu tại Văn phòng Đoàn trường để phục vụ công tác kiểm tra và tuyên truyền, giáo dục (thời gian lưu bài ít nhất 01 tháng sau khi tổng kết cuộc thi cấp Trung ương).

3. Tạp chí PC&CC và Trung tâm 1: Tổ chức tuyên truyền về cuộc thi; đăng tải kế hoạch, thể lệ, câu hỏi và thông tin tham khảo trên website, mạng lan Nhà trường từ ngày phát động cuộc thi cho tới khi kết thúc cuộc thi.

4. Các đơn vị và các tổ chức quần chúng trực thuộc: Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi, phổ biến, động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường tích cực tham gia cuộc thi. Phối hợp tiến hành các phần việc liên quan từ ngày phát động cuộc thi cho tới khi kết thúc cuộc thi.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị các đơn vị và các tổ chức quần chúng trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Thông tin liên hệ: đồng chí Bùi Văn Định – Bí thư Đoàn trường, ĐT: 0355.333.399, email: dtnt34@gmail.com).

* Gợi ý đáp án Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TẠI ĐÂY

 

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Trung cấp PCCC – CHCN hệ ngoài ngành Công an của Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2016
Thông báo: Kết quả thi, bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp khóa D25 niên khóa 2009 – 2014.
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo điểm chuẩn Đại học PCCC hệ chính quy năm 2019