Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hồ Chí Minh triển khai đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch của Công an Thành phố về đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các nội dung các văn bản của Ban Chỉ huy bảo vệ, Công an Thành phố và Phòng Tham mưu về đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hồ Chí Minh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã cụ thể hóa, ban hành, triển khai nhiều văn bản như: kế hoạch về việc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ VII; kế hoạch về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về PCCC&CNCH Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Theo đó đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố tập trung nắm tình hình về âm mưu, ý đồ, hoạt động khủng bố, phá hoại, chống phá, khiếu kiện, yêu sách của các loại đối tượng, không để lợi dụng Đại hội để tiến hành các hoạt động phức tạp, gây mất an ninh trật tự, an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố. Thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố.

Đã xây dựng Phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án chữa cháy và CNCH cho phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực diễn ra đại hội.

Hướng dẫn Công an Quận 1, 3, 4, 9, 10 tổ chức kiểm tra an toàn PCCC&CNCH các khu vực diễn ra hoạt động bên lề Hội nghị, Trung tâm báo chí và địa điểm lưu trú của các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại Điểm b, Khoản 4, Phần II theo phân cấp quản lý.

Phối hợp Văn phòng Công an tỉnh tham mưu Tổ giúp việc Ban Chỉ huy Bảo vệ Đại hội XI tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, hạn chế không để xảy ra các sự cố về cháy, nổ toàn bộ khu vực bên trong, xung quanh khuôn viên và hội trường nơi diễn ra đại hội.

Thực hiện nghiêm công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu, triển khai nhanh chóng khi có lệnh điều động. Đã bố trí xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ cùng cán bộ, chiến sỹ tổ chức ứng trực tại các địa điểm được phân công theo sơ đồ bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện để chủ động, sẵn sàng huy động nhanh tham gia xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu vực Đại hội theo phương châm 05 tại chỗ (Phương án tại chỗ, Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện – hậu cần tại chỗ và nhiệm vụ tại chỗ).

Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình triển khai và tổ chức bảo vệ, liên tục thực hiện công tác tự kiểm tra việc thực hiện các công tác liên quan đến đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại từng khu vực do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hồ Chí Minh phụ trách.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND, điều lệnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm nội quy quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Đại hội.

 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hồ Chí Minh

 

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ – Truyền thông Nhật Bản ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC – CNCH Khóa 2
Khoa chữa cháy tổ chức cho học viên khóa K38 hệ trung cấp chuyên ngành chữa cháy đi thực tế môn học “ Chiến thuật chữa cháy rừng, hầm lò”.