Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 19/10/2020, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao tổ chức lập quy hoạch hạ tầng PCCC, ngày 07/4/2020, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2483/QĐ-BCA-H01 giao Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) là Cơ quan lập quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ lập “Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

 

Toàn cảnh cuộc họp.    Ảnh: Minh Tuân

 

Theo đó, nội dung quy hoạch tập trung vào 04 vấn đề lớn gồm: mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC; hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC; hệ thống giao thông phục vụ PCCC; hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC.
Việc quy hoạch này sẽ góp phần cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia trong lĩnh vực hạ tầng PCCC trên cơ sở kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, gắn với khai thác có hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia, phát triển các vùng, các ngành, lĩnh vực và các địa phương. Đồng thời, giúp xây dựng phương án quy hoạch phát triển hạ tầng PCCC theo từng thời kỳ, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

 

Mặt khác, đây cũng là công cụ quản lý nhà nước trong việc điều hành phát triển hạ tầng PCCC; là cơ sở để xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển hạ tầng PCCC cấp vùng, ngành, lĩnh vực và địa phương theo từng giai đoạn.

Tại cuộc họp, đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Tiếp đó, các thành viên Hội đồng thẩm định đã xem xét, đánh giá toàn diện các mặt của nhiệm vụ lập quy hoạch như: sự phù hợp của các căn cứ pháp lý; sự phù hợp, tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp quy hoạch; sự tương thích giữa nội dung quy hoạch với các nội dung nghiên cứu được tích hợp vào quy hoạch hạ tầng PCCC, giữa quy hoạch hạ tầng PCCC với quy hoạch cấp cao hơn; tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch…

 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Tuân

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, sau khi đã thẩm định, xem xét đầy đủ nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch hạ tầng PCCC do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trình, cơ bản đảm bảo theo quy định. 100% thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch. Trong đó xác định nhiệm vụ lập quy hoạch hạ tầng PCCC theo hướng tiệm cận mới, kết nối đồng bộ quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, ngành, lĩnh vực và địa phương, là công cụ để khắc phục xung đột, mâu thuẫn có tính chất liên vùng, liên tỉnh từ đó giúp định hình các đột phá chiến lược trong cải cách thể chế, phát triển hạ tầng PCCC.

Về những vấn đề còn tồn tại, nội dung cần chỉnh sửa đã được các chuyên gia và các thành viên Hội đồng đề cập, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Cảnh sát PCCC&CNCH có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu bổ sung các nội dung còn thiếu, giải trình, làm rõ các nội dung cần chỉnh sửa báo cáo Chủ tịch Hội đồng. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trên cơ sở cập nhật những nội dung Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa đối với báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch./.

                                                        Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

 

TPHCM: Cháy tiệm sửa xe, nhiều xe máy bị thiêu rụi.
Hà Nội: Cháy lớn tại kho hóa chất
Hội nghị tuyên truyền công tác PCCC và CNCH đối với cán bộ công nhân viên các phòng ban sự nghiệp, UBND 21 phường và lực lượng vũ trang quận Đống Đa