Hội thảo đề cương giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo, chuyên đề sáng kiến cải tiến của Khoa Pháp luật năm học 2020-2021

Ngày 21/10/2020, Khoa Pháp luật đã tổ chức Hội thảo đề cương giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo, chuyên đề sáng kiến cải tiến năm học 2020-2021 gồm 06 giáo trình, tài liệu gồm: Giáo trình: Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự, Pháp luật; Sách chuyên khảo: Phân cấp quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn hiện nay; Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; Tài liệu dạy học: Trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ  quan, tổ chức – Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Hướng dẫn học tập học tập học phần Pháp luật;  và 02 Sáng kiến cải tiến: Ứng dụng phần mềm trắc nghiệm trên thiết bị di động phục vụ giảng dạy học phần Pháp luật tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Xây dựng sơ đồ tư duy phục vụ giảng dạy giảng dạy học phần Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự.

 

Toàn cảnh buổi hội thảo.

 

Chủ trì buổi hội thảo đồng chí Đại tá, TS. Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC; khách mời có đồng chí Đại tá, PGS, TS Vũ Văn Bình  – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC và đồng chí Đại tá, PGS, TS Đào Hữu Dân – Nguyên Trưởng Bộ môn Pháp luật và nghiệp vụ Công an cùng toàn thể lãnh đạo và giáo viên Khoa Pháp luật.

Tại buổi hội thảo các đồng chí tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo đã trình bày đề cương chi tiết của từng cuốn tài liệu bám sát chương trình chi tiết môn học bao gồm các nội dung như: Lời nói đầu, mục đích yêu cầu, thể thức, bố cục các chương, phần… Qua từng nội dung nêu ra, các đồng chí lãnh đạo, khách mời và các đồng chí giáo viên trong khoa đã phân tích đánh giá và đưa ra rất nhiều ý kiến đóng góp. Cụ thể: phân tích lý luận, thực tiễn áp dụng; đề cương chi tiết nên có sự điều chỉnh, cô đọng để nội dung phù hợp với chương trình đào tạo đối với từng loại hình đào tạo; mỗi chương cần thống nhất theo một thể thức chung. Việc đưa ra và phân tích các tồn tại, sửa đổi bổ sung một số nội dung trong đề cương để phù hợp với từng loại hình đào tạo là cần thiết, liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy trong thời gian tới.

Về sáng kiến cải tiến, cần mô tả sáng kiến, đưa ra sản phẩm của sáng kiến, sự kết hợp giữa thầy và trò, tương tác qua ứng dụng phần mềm và sơ đồ tư duy có hiệu quả đối với công tác học tập nghiên cứu của học viên.

Đồng chí  Đại tá, TSLã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng, Chủ trì buổi hội thảo kết luận hủy bỏ 01 tài liệu dạy học:Hướng dẫn học tập học tập học phần Pháp luật và tạm dừng 01 sách chuyên khảo: Phân cấp quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn hiện naydo có sự trùng lặp, không đủ cơ sở lý luận thực tiễn và không có tính khả thi; đồng chí Chủ trì giao nhiệm vụ cho các nhóm tác giả biên soạn đề cương các cuốn giáo trình, tài liệu tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để đưa ra hội thảo tại hội đồng khoa học, giáo dục nhà trường.

Thu Thủy (TT1) – Đức Anh (Khoa Pháp luật)

Biển quảng cáo – Những hiểm họa tiềm ẩn về cháy nổ và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC
Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến và tổng kết các hoạt động Nghiên cứu khoa học năm học 2013 – 2014
Khoa Tự động và PTKT PCCC phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 9 (Hà Nội) tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở nhà cao tầng trong dịp tết trung thu.