Hội thảo đề cương giáo trình, tài liệu biên dịch, chuyên đề, sáng kiến cải tiến của Khoa Cứu nạn, cứu hộ năm học 2020-2021

Ngày 23/10/2020, Khoa Cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức Hội thảo đề cương giáo trình, tài liệu biên dịch, chuyên đề sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 gồm 03 giáo trình: Những vấn đề cơ bản về cứu nạn, cứu hộ; Cứu nạn, cứu hộ khi sự cố, tai nạn sập đổ công trình; Cứu nạn, cứu hộ phương tiện giao thông cơ giới và 03 chuyên đề, sáng kiến cải tiến: Xây dựng một số đội hình cứu người bị nạn trong điều kiện khói, khí độc phục vụ giảng dạy chuyên ngành CNCH; Xây dựng một số bài tập sử dụng bộ thiết bị thủy lực phục vụ công tác huấn luyện, giảng dạy tại trường Đại học PCCC; Xây dựng một số bài huấn luyện, kiểm tra kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu của chiến sỹ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng phòng học chuyên đề sơ cấp cứu.

 

Toàn cảnh buổi hội thảo.

 

Chủ trì buổi hội thảo đồng chí Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cùng toàn thể lãnh đạo và giáo viên Khoa Cứu nạn, cứu hộ.

Tại buổi hội thảo các đồng chí tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu biên dịch đã trình bày đề cương chi tiết của từng cuốn tài liệu bám sát chương trình chi tiết môn học bao gồm các nội dung như: các chương, phần, đề mục đầy đủ nội dung khái niệm, đặc điểm, phạm vi, nguyên tắc cứu nạn, cứu hộ; nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trong những trường hợp cụ thể; triển khai hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong công tác phối hợp  giữa các lực lượng tham gia CNCH; các biện pháp đảm bảo an toàn, công tác lập, thực hiện phương án cứu nạn cứu hộ đối với sự cố, tai nạn sập đổ công trình và CNCH phương tiện giao thông cơ giới.

Về sáng kiến cải tiến: các chuyên đề sáng kiến có nội dung sáng tạo khoa học cao, bám sát với thực tế giảng dạy; có tính ứng dụng thiết thực có thể áp dụng ngay vào thực tế các môn học của khoa cứu nạn, cứu hộ. Các tác giả nghiên cứu cần xây dựng nội dung các đội hình cứu người bị nạn trong điều kiện khói, khí độc; bài tập sử dụng bộ thiết bị thủy lực; bài huấn luyện kiểm tra kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đảm bảo; Tính ứng dụng của các bài tập vào thực tế trong công tác giảng dạy, tổng kết đánh giá các bài tập.

Kết thúc buổi hội thảo đồng chí  Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng, Chủ trì buổi hội thảo kết luận các giáo trình, tài liệu biên dịch của Khoa Cứu nạn, cứu hộ đăng kí biên soạn đã có đề cương chi tiết rất cụ thể, đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu, bám sát chương trình chi tiết môn học. Tuy nhiên cần chỉnh sửa các chương, phần đề mục để đảm bảo tính thống nhất, khoa học, cơ sở lý luận thực tiễn tránh sự trùng lặp nội dung. Đồng chí Chủ trì giao nhiệm vụ cho các nhóm tác giả biên soạn đề cương các cuốn giáo trình, tài liệu tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để đưa ra hội thảo tại hội đồng khoa học, giáo dục nhà trường.

Thu Thủy (TT1) – Đức Đông (Khoa Cứu nạn, cứu hộ)

Giáo viên Bộ môn 4 bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ
Giáo viên Bộ môn Cơ sở ngành PCCC đạt giải 3 cuộc thi “sáng tạo khoa học công nghệ về PCCC và CNCH năm 2019”
Hội đồng thẩm định Sách chuyên khảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về PC&CC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng”