Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe ô tô chữa cháy cỡ nhỏ sử dụng trong công tác PCCC&CNCH tại Việt Nam”

Ngày 12/11/2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ – 113 Trần Duy Hưng, Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe ô tô chữa cháy cỡ nhỏ  sử dụng trong công tác PCCC&CNCH  tại Việt Nam”  do Cục  Cảnh sát PCCC&CNCH là cơ quan chủ trì và đồng chí Thiếu tướng, TS. Đoàn Việt Mạnh – Nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH làm chủ nhiệm đề tài.

 

Hội đồng khoa học gồm 9 thành viên do đồng chí PGS, TS. Nguyễn Văn Bang – Trường Đại học Giao thông vận tải làm Chủ tịch Hội đồng. Buổi nghiệm thu còn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn sâu trong lĩnh vực nghiên cứu.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

 

Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe ô tô chữa cháy cỡ nhỏ  sử dụng trong công tác PCCC&CNCH tại Việt Nam” thực hiện nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp ráp hoàn thiện 01 mẫu xe chữa cháy cỡ nhỏ phục vụ công tác PCCC&CNCH  nhằm giúp đất nước làm chủ công nghệ sản xuất lắp ráp ô tô chữa cháy cỡ nhỏ phù hợp với điều kiện công nghệ ở Việt Nam theo hướng phát huy tối đa tỷ lệ nội địa hóa để trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

 

Đề tài được nghiên cứu dựa trên thực tế là các phương tiện chữa cháy cơ giới của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hiện nay còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt chưa có phương tiện để tiếp cận các khu vực đông dân cư, đường nhỏ hẹp. Trước đây, Bộ Công an đã có nghiên cứu, khảo sát một số chủng loại xe đã có trên thế giới và khu vực, tuy nhiên, hầu hết các mẫu xe đã có không phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế công tác PCCC&CNCH ở Việt Nam, giá thành lại rất đắt, ngoài khả năng đáp ứng ngân sách của nhà nước. Vì vậy, đòi hỏi phải chủ động nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe ô tô chữa cháy cỡ nhỏ phục vụ yêu cầu công tác PCCC&CNCH để thực hiện việc nội địa hóa tại Việt Nam, nhằm tạo thế chủ động về kỹ thuật, công nghệ, tận dụng năng lực nghiên cứu, chế tạo của lực lượng Công an và của hệ thống công nghiệp quốc gia, tranh thủ công nghệ tiên tiến của thế giới và tiết kiệm một lượng lớn ngân sách của đất nước trong tình hình hiện nay.

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, đồng chí Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo với Hội đồng khoa học về tiến độ và kết quả nghiên cứu của đề tài. Hiện tại, đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo được các yêu cầu đặt ra như: lựa chọn được phương án thiết kế xe chữa cháy mini; lựa chọn được các trang thiết bị tích hợp lên xe chữa cháy; tính toán được bố trí chung, tích hợp các trang thiết bị lên xe; sản xuất chế tạo được một số các trang thiết bị tích hợp; lắp ráp hoàn chỉnh xe chữa cháy mini; tiến hành thử nghiệm đánh giá tính năng của xe chữa cháy.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đánh giá cao sản phẩm của Đề tài Khoa học “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe ô tô chữa cháy cỡ nhỏ  sử dụng trong công tác PCCC&CNCH tại Việt Nam”. Đây là đề tài khoa học có tính cấp thiết, khoa học và tính thực tiễn cao, kết quả nghiên cứu có thể giải quyết các vấn đề khó khăn trong phương tiện chữa cháy mà lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH gặp phải hiện nay. Đồng thời, Hội đồng khoa học cũng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, thực hiện đề tài đúng tiến độ của đồng chí Thiếu tướng, TS. Đoàn Việt Mạnh và nhóm tác giả.

 

Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe ô tô chữa cháy cỡ nhỏ  sử dụng trong công tác PCCC&CNCH tại Việt Nam” và kiến nghị đến Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép được chế tạo hàng loạt để biên chế trong các đơn vị của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đáp ứng tình hình mới./.

 

Danh Tùng (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)

Trường Đại học PCCC nghiệm thu sáng kiến cải tiến của Bộ môn Khoa học cơ bản
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lăng chữa cháy đa năng cầm tay phục vụ công tác chữa cháy”