Trường Đại học PCCC thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục giai đoạn 2014 – 2019

Ngày 23/11/2020, Trường Đại học PCCC tổ chức Họp hội đồng Tự đánh giá rà soát phục vụ cho công tác Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong CAND tại Trường Đại học PCCC giai đoạn 2014 – 2019 theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Công an.

 

Toàn cảnh buổi họp.

 

Tại buổi họp, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhấn mạnh, công tác Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong Công an nhân dân tại Trường Đại học PCCC là hoạt động cần thiết, bắt buộc trong kiểm định chất lượng giáo dục, căn cứ để công nhận chuẩn chất lượng giáo dục. Do đó, để thực hiện tốt mục tiêu trên, việc đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, tập trung triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an được xác định là một trong những giải pháp then chốt của các học viện, nhà trường CAND.

Hoạt động Tự đánh giá là bước đầu tiên, quan trọng trong tổng thể các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục. Tự đánh giá giúp Trường Đại học PCCC thể hiện tính tự chủ, trách nhiệm cao trong toàn bộ hoạt động giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học… theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với mục tiêu, đột phá của nhà trường đã được xác định. Công tác này giúp nhà trường chủ động rà soát, xem xét, đánh giá tổng thể về thực trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề có liên quan làm căn cứ để nhà trường điều chỉnh các nguồn lực phù hợp, là cơ sở để thay đổi và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Trường Đại học PCCC đã thực hiện triển khai công tác tự đánh giá lần 3 (2014 – 2019) theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Hướng dẫn số 04/HD-BCA-X02 ngày 20/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về Hướng dẫn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong CAND. Mặc dù đây là bộ tiêu chuẩn mới, có những khó khăn nhất định song với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Cục đào tạo, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự quyết tâm, nỗ lực triển khai của Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, 09 nhóm chuyên trách và sự tham gia của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên, công tác Tự đánh giá đã đạt kết quả tốt đẹp.

Trường Đại học PCCC đã ban hành Kế hoạch số 1321/KH-T06-P7 ngày 10/11/2020 về việc phối hợp với Đoàn đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học PCCC. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Bốn yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan phối hợp, hỗ trợ Đoàn đánh giá ngoài xác nhận tính xác thực và khách quan của Báo cáo tự đánh giá do Hội đồng tự đánh giá nhà trường xây dựng; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, các tài liệu, minh chứng liên quan đến hoạt động của nhà trường, hướng dẫn Đoàn đánh giá tham quan các cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường; và điều kiện cần thiết để phục vụ công tác của Đoàn đánh giá ngoài; hợp tác, trao đổi, thảo luận với Đoàn đánh giá ngoài về kết quả nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và kết quả khảo sát của Đoàn tại nhà trường.

Công tác đón tiếp và làm việc với các thành viên Đoàn Đánh giá ngoài của Bộ Công an là cơ hội để rà soát, đánh giá hiệu quả các hoạt động của nhà trường một cách toàn diện, từ đó, đề ra những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, khẳng định hơn nữa uy tín và vị thế, xứng đáng là đơn vị duy nhất đào tạo lĩnh vực PCCC&CNCH trong cả nước và các đơn vị kinh tế khác.

Dự kiến Đoàn đánh giá ngoài thực hiện khảo sát chính thức tại Trường Đại học PCCC từ ngày 30/11/2020 đến ngày 02/12/2020.

Thu Thủy (Trung tâm Lưu trữ và Thư viện)

Bế giảng khóa KS9 – Đào tạo Trung cấp PCCC hệ Ngoài ngành Công an niên khóa 2011 – 2013
Hội thi Cán bộ Trung đội Giỏi năm học 2020 – 2021
Bế giảng Lớp lái xe Chữa cháy K29A niên khóa 2020 – 2021