Trường Đại học PCCC tổ chức nhập học và triển khai hoạt động đầu khóa cho học viên Khóa DS13 – Đại học PCCC hệ ngoài ngành Công an (niên khóa 2020 – 2024)

Căn cứ theo quy định của Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo; thực hiện chương trình công tác năm học 2020 – 2021, từ ngày 3/12 đến ngày 11/12//2020, Trường Đại học PCCC tổ chức nhập học và triển khai hoạt động đầu khóa cho học viên Khóa DS13 – Đại học PCCC hệ ngoài ngành Công an (niên khóa 2020 – 2024).

 

Học viên Khóa DS13 nhập học  tại Hội trường lớn Trường Đại học PCCC.

 

Khóa DS13 có 17 học viên trúng tuyển hệ ngoài ngành Công an. Sau khi nhập học, học viên sẽ tham gia chương trình hoạt động đầu khóa gồm: khám sức khỏe, giới thiệu về lịch sử truyền thống của nhà trường, cơ cấu tổ chức; mục tiêu nội dung, chương trình, kế hoạch học tập khóa học; phổ biến quy chế đào tạo và các quy định của nhà trường về công tác đào tạo, thi, kiểm tra, chuẩn đầu ra, phổ biến quy chế quản lý giáo dục học viên, quy định về phân loại, đánh giá rèn luyện, học điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, nội quy và truyền thống nhà trường,…

Việc tổ chức nhập học và triển khai các hoạt động đầu khóa cho học viên Khóa DS13 nhằm hiểu rõ hơn về nhà trường, nghề nghiệp PCCC, nắm rõ các quy định của nhà trường và của Bộ Công an, từ đó xác định rõ lập trường tư tưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại nhà trường.

PV

Tọa đàm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng công nghiệp 4.0); cơ hội, thách thức với đoàn viên thanh niên nhà trường
Gặp gỡ Nguyễn Công Tráng – Thí sinh đạt Giải nhất Hội thi sinh viên thanh lịch, tài năng” lần thứ 2, năm 2014 của Trường Đại học PCCC.
Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ học tập Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tham gia chữa cháy bãi phế liệu tại phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai