Giáo viên Khoa Chữa cháy báo cáo kết quả công tác luân chuyển tại địa phương

Ngày 08/12/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng, Khoa Chữa cháy đã tổ chức thực hiện buổi báo cáo kết quả đi luân chuyển tại Công an Thành phố Hà Nội của hai đồng chí giáo viên trong Khoa.

 

Căn cứ Quyết định số 8546/QĐ-X11-X12 ngày 31/7/2018 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân về việc luân chuyển giảng viên đi công tác thực tế tại địa phương trong thời gian 02 năm, theo đó, từ ngày 18/9/2018 đến ngày 18/9/2020, Khoa Chữa cháy đã cử 02 đồng chí giáo viên đi thực hiện luân chuyển tại Công an Thành phố Hà Nội. Trong đó, đồng chí Nguyễn Vương Anh thực hiện việc luân chuyển tại các đơn vị Đội Chữa cháy&CNCH khu vực số 4 từ ngày 18/9/2018 đến ngày 25/3/2019; Đội Công tác Chữa cháy và CNCH (Đội 6) từ ngày 25/3/2019 đến ngày 25/3/2020; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 6 từ ngày 25/3/2020 đến ngày 18/9/2020 tham gia trực tiếp các nhiệm vụ về công tác huấn luyện nghiệp vụ, thường trực sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phê duyệt phương án chữa cháy và CNCH. Đồng chí Tạ Chí Chung thực hiện việc luân chuyển tại Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 từ ngày 18/9/2018 đến ngày 18/9/2020, tham gia trực tiếp các nhiệm vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ, thường trực sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phê duyệt phương án chữa cháy và CNCH.

 

Căn cứ kết quả luân chuyển, 02 giáo viên đã xây dựng 4 chuyên đề, tập hợp các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học viên làm đồ án tốt nghiệp

 

Sau khi nghe 02 đồng chí trình bày kết quả công tác luân chuyển thực tế và báo cáo các chuyên đề, các giáo viên trong Khoa Chữa cháy đã góp ý xoay quanh những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại và một số kinh nghiệm rút ra qua đợt đi luân chuyển. Qua đó giúp 02 giáo viên hoàn thiện chất lượng nội dung các chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm để các giáo viên trong Khoa thời gian tới đi luân chuyển thực tế sẽ đạt kết quả tốt hơn.

 

 

Đồng chí chủ trì đã biểu dương những cố gắng cũng như những kết quả đạt được của 02 đồng chí và kết luận việc tổ chức nghe báo cáo kết quả đi luân chuyển thực tế của 02 giáo viên sẽ cập nhật vào nội dung môn học có liên quan về tính thực tế chiến đấu và đặt ra một số nhiệm vụ cho các giáo viên chuẩn bị đi luân chuyển thực tế tại địa phương.

Xuân Linh – Đỗ Hoà (Khoa Chữa cháy)

Bộ môn Ngoại ngữ đi thực tế tại trường Đại học Tài nguyên môi trường
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu, xác định các thông số nguy hiểm cháy của gỗ công nghiệp lát sàn”