Tập huấn về nội dung, phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho giảng viên, giáo viên và cán bộ các học viện, trường Công an nhân dân

Từ ngày 07/12/2020  đến ngày 11/12/ 2020,  đoàn giáo viên Trường Đại học PCCC đã tham gia lớp tập huấn về nội dung, phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho giảng viên, giáo viên và cán bộ các học viện, trường Công an nhân dân tại Đà Lạt.

 

 

Giáo dục chính trị, tư tưởng luôn là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu đối với các trường Công an nhân dân. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như cập nhật những nội dung mới, có tính thực tiễn trong quá trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Cục Đào tạo đã tổ chức lớp Tập huấn về nội dung, phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị.

 

Lớp tập huấn đã mời các chuyên gia chuyên sâu giảng các chuyên đề về giảng dạy các môn Lý luận chính trị rất thiết thực như: Giảng dạy môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay… Rất nhiều nội dung có tính thời sự được cập nhật, đưa vào nội dung trao đổi trong các chuyên đề. Các giảng viên tham dự tập huấn cũng rất tích cực, sôi nổi, mạnh dạn trao đổi các ý kiến cá nhân để làm sáng tỏ vấn đề.

 

Kết thúc khóa tập huấn, mỗi đồng chí giảng viên đều tiếp thu, lĩnh hội thêm được nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa để vận dụng trong thực tế giảng dạy của bản thân. Lớp tập huấn thực sự là cơ hội tốt để mỗi cá nhân được nhìn nhận, phát triển quan điểm, nhận thức của cá nhân về các vấn đề chính trị nói chung và các vấn đề giảng dạy trong chương trình đào tạo nói riêng./.

 

Thanh Nhàn – Nguyễn Huệ

(Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn)

 

 

Máy hút, đẩy khói di động – Giải pháp thoát khói hữu hiệu trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của hệ thống chữa cháy bằng nước trong nhà và công trình”