DANH SÁCH GIÁO VIÊN LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

D35

Lưu Ngọc Long D35A

Đinh Văn Luân D35D

Trần Thị Huyền Giang D35C

Tống Sỹ Tiến D35D

Nguyễn Bích Ngọc D35A

Ngô Thị Mai Anh D35CD

Mai Phương Lan D35AB

Đỗ Đăng Trung D35AB

D34

Nguyễn Thế Toàn D34A

Lê Đức Anh D34B

Trương Quang Vinh D34AB

Lê Đức Huynh D34BC

Trần Minh Hoàng Hà D34A

Khuất Băng Ngân D34C

Nguyễn Văn Cần D34B

Lê Đình Vĩnh D34A

D33

Hoàng Ngọc Hải D33AB

Phạm Văn Thành D33A

Nguyễn Tiến Thành D33C

Phạm Hồng Hải D33C

Nguyễn Quang Trung D33D

Nguyễn Ngọc Chung D33D

Lê Như Dũng D33A

Đỗ Hòa D33B

Nguyễn Văn Hiệp D33D

Lê ĐÌnh Vĩnh D33D

K44

Hà Thị Huệ K44ABE

Hà Kiều Anh K44ABE

Bùi Thiên Hương K44CD

Trịnh Văn Giáp K44D

Phạm Tiến Thành K44A

Phạm Thành Đạt K44A

Nguyễn Duy Hùng K44B

Lê Trung Kiên K44E

Phan Huy Hoàng K44AE

Đặng Xuân Kỳ K44E

Hà Văn Tuấn K44CD

Nguyễn Anh Tuấn K44CE

Trần Đức Trung K44B

Nguyễn Viết Hùng K44C

Nguyễn Văn Công K44A

Ngọ Quang Toàn K44A

Nguyễn Đức Hùng K44E

 

LT10

Bùi Văn Hưng LT10BC

Vũ Thị Thu Nguyệt LT10B

Phan Anh LT10B

Nguyễn Như Dũng LT10B

Đinh Công Hưng LT10G

Nguyễn Tuấn Anh LT10A

Nguyễn Thanh Tùng LT10A

LT11

Lưu Ngọc Long LT11EG

Lê Văn Viết Cường LT11AB

Trần Văn An LT11E

Nguyễn Thị Ngọc Anh LT11E

Nguyễn Thế Toàn LT11G

Ngô Xuân Tùng LT11D

TC23

Nguyễn Thị Huệ TC23

Nguyễn Đức Quỳnh TC23

DS10

Nguyễn Tiến Thành DS10

Lương Khắc Vọng DS10

DS11

Đỗ Thị Mai Hương DS11

Khuất Băng Ngân DS11

DS12

Nguyễn Đức Hùng DS12

KS17

Đỗ Thị Mai Hương KS17

Đặng Xuân Kỳ KS17

Lấy ý kiến phản hồi của học viên về giảng viên
Hướng dẫn học viên lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022