Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi tên Trường Đại học PCCC

Ngày 21/12/2020, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tiến hành họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án Đổi tên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) thành Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

 

Thực hiện quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc giao Trường Đại học PCCC nghiên cứu, báo cáo, đề xuất các cơ quan chức năng xem xét đổi tên Trường Đại học PCCC thành Trường Đại học PCCC&CNCH; căn cứ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của năm học 2020 – 2021; Trường Đại học PCCC đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng, chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Tới dự họp còn có đồng chí Thiếu tá Vũ Đức Lý – Phó trưởng Phòng 1 – X02; đồng chí Thượng tá Phùng Văn Dũng – Phó trưởng Phòng 2 – X01 và chuyên viên tới dự, góp ý, tư vấn cho Ban Chỉ đạo.

 

Sau khi nghe báo cáo tiến độ về công tác chuẩn bị hồ sơ, xây dựng đề án, các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các chuyên gia của các Phòng chức năng X01, X02 đều thống nhất đồng ý với chủ trương đổi tên Trường Đại học PCCC thành Trường Đại học PCCC&CNCH theo tinh thần Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Là trường Đại học đầu ngành đào tạo nguồn nhân lực về PCCC trong Công an nhân dân và các tổ chức kinh tế xã hội của đất nước, từ lâu nhà trường đã có Khoa chuyên ngành Cứu nạn, cứu hộ đào tạo về cứu nạn, cứu hộ cho học viên nhà  trường. Tuy nhiên, thực tế chức năng cứu nạn, cứu hộ chưa có lực lượng chuyên trách, chỉ gắn chức năng cứu nạn, cứu hộ vào lực lượng chính là Cảnh sát PCCC. Với nhu cầu thực tiễn phát triển xã hội, việc đổi tên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thành Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

 

Kết luận buổi họp, đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng, chủ trì cuộc họp nhấn mạnh, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chuẩn bị các nội dung, hồ sơ theo nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch. Chuẩn bị cơ sở pháp lý, danh mục hồ sơ, phải đề xuất rõ chức năng cứu nạn, cứu hộ đào tạo trong nhà trường là đào tạo cho lực lượng Công an, tránh chồng chéo với nhiệm vụ chức năng của Bộ Quốc phòng. Những tác động của việc đổi tên trường cũng ảnh hưởng ít nhiều đến các cơ quan, ban, ngành có liên quan, tuy nhiên xác định việc đổi tên trường là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết nên cũng cần đưa ra những giải pháp khắc phục, để trình đề án đổi tên trường lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt được kết quả cao./.

 

Thu Thủy (Trung tâm Lưu trữ và Thư viện)

 

Bế giảng Khóa K35 N1, N2 – Đào tạo Trung cấp PCCC & CNCH niên khóa 2011 – 2013
Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020
Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2010 của Trường Đai học PCCC.