Tổng kết công tác PCCC&CNCH năm 2020

Theo số liệu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trong năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020), trên toàn quốc đã xảy ra 5.354 vụ cháy và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 2.825 vụ, tổ chức hướng dẫn thoát nạn được gần 3.000 người; trực tiếp cứu được 1.260 người. Cụ thể như sau:

 

Về tình hình cháy, nổ

Toàn quốc xảy ra 5.354 vụ cháy (trong đó: 2.764 vụ cháy nhà dân, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, cháy rừng và 2.590 vụ sự cố cháy và sự cố tại cột điện). Số vụ cháy lớn 39/5.354 = 0,72%,  làm chết 75 người, bị thương 144 người, thiệt hại tài sản 932,023 tỷ đồng và 1.411,7 ha rừng.

Xảy ra 33 vụ nổ, làm 14 người chết và 40 người bị thương.

 

Về công tác cứu nạn, cứu hộ

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trực tiếp tổ chức 2.825 vụ CNCH (1.428 vụ CNCH trong đám cháy và 2.016 vụ CNCH sự cố, tai nạn khác. Tổ chức hướng dẫn thoát nạn được gần 3.000 người; trực tiếp cứu được 1.260 người; tìm được 722 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

 

Đánh giá tình hình cháy, nổ và CNCH so với năm 2019

So với năm 2019, số vụ cháy xảy ra năm 2020, giảm 1.026 vụ (-27,07%, 2.764/3.790 vụ), giảm 01 người chết (-1,31%, 75/76 người), tăng 30 người bị thương (+26,31%, 144/114 người), thiệt hại tài sản giảm 194,727 tỷ đồng (-17,28%, 932,023/1.126,75 tỷ đồng). Số vụ nổ tăng 05 vụ (+17,81%, 33/28 vụ); số người chết giảm 02 người (-12,5%, 14/16 người); số người bị thương giảm 07 người (-14,89%, 40/47 người). Về địa bàn xảy ra cháy: Thành thị xảy ra 1.443 vụ (chiếm 52,2%); nông thôn xảy ra 1.321 vụ (chiếm 47,8%).

 

Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy: Đã điều tra làm rõ 2.000 vụ (chiếm 72,35%); trong đó: Do sự cố hệ thống, thiết bị điện 1.201 vụ (chiếm 60,05%); do sơ suất bất cẩn sử dụng lửa, nhiệt 512 vụ (chiếm 25,6%); do sự cố kỹ thuật 89 vụ (chiếm 4,45%); do vi phạm quy định về PCCC 27 vụ (chiếm 1,35%); do tự cháy 27 vụ (chiếm 1,35%); do tai nạn giao thông 22 vụ (chiếm 1,1%); do tác động của các hiện tượng thiên nhiên 13 vụ (chiếm 0,65%); nguyên nhân khác 109 vụ (chiếm 5,45%); đang điều tra 764 vụ (chiếm 27,64%).

 

Xảy ra 39 vụ cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng, chiếm 1, 41% tổng số vụ cháy làm chết 03 người, bị thương 08 người, thiệt hại về tài sản ước tính 350,9 tỷ đồng. Thiệt hại do cháy lớn gây ra trong năm 2020 chỉ chiếm 37,6% tổng thiệt hại. Tuy nhiên có tới 18 vụ cháy lớn số thiệt hại chưa được thống kê.

 

Tình hình cháy trong khu dân cư, nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực này xảy ra 1.127/2.764 vụ cháy (chiếm 40,7%). Nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người./.

 

PV (Tổng hợp)

 

 

 

Cà Mau: Hai người bị thương khi chữa cháy.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ của Đảng
Đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy