Hội thảo “QCVN 02:2020/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy – Những vấn đề thực tiễn áp dụng”

Ngày 04/01/2021, Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PTKT PC, CC, CN, CH) tổ chức Hội thảo “QCVN 02:2020/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy – Những vấn đề thực tiễn áp dụng”.

 

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hà Nội, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực PCCC, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường và toàn thể giáo viên Khoa Tự động và PTKT PC, CC, CN, CH.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Hội thảo là tọa đàm chuyên môn để các đại biểu và giáo viên trong Khoa Tự động và PTKT PC, CC, CN, CH có dịp trao đổi, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong thực tế khi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA về trạm bơm nước chữa cháy trong thực tế; đồng thời đây cũng là dịp để đội ngũ giáo viên trong nhà trường cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực trạm bơm nước chữa cháy.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm và một số nội dung còn vướng mắc, khó khăn khi áp dụng Quy chuẩn QCVN 02:2020/BCA trong thực tế, từ đó làm rõ một số nội dung kỹ thuật về trạm bơm nước chữa cháy được nêu ra trong Quy chuẩn và đưa ra một số giải pháp áp dụng một số điều trong Quy chuẩn cho phù hợp với thực tế. Đồng thời Hội thảo cũng đã thống nhất các nội dung khi hướng dẫn sinh viên về Trạm bơm nước chữa cháy.

Xuân Kỳ – Mạnh Cường (Khoa Tự động và PTKT PC, CC, CN, CH)

Mô hình “Bến tàu du lịch tự quản về an toàn PCCC&CNCH” – cần chủ động PCCC từ cộng đồng
Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia lớp Tập huấn bảo dưỡng và vận hành xe chữa cháy mới của Hàn Quốc
Kỹ năng mềm trong giáo dục đại học Malaysia