Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay”

Ngày 19/01/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay” do Thượng tá, TS. Hoàng Ngọc Hải – Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản chủ nhiệm đề tài.

 

Đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, chủ tịch Hội đồng.

 

Thành phần tham dự hội thảo gồm đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu; cùng toàn thể lãnh đạo và giáo viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

 

Tại buổi Hội thảo, đồng chí Thượng tá, TS. Hoàng Ngọc Hải – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt về tính cấp thiết, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và nội dung chính của đề tài.

 

Trên cơ sở nghiên cứu công phu và khảo sát thực tế 14 tỉnh thành phố là điển hình trong quy hoạch, phát triển cum công nghiệp (CCN) trong 06 vùng kinh tế – xã hội của cả nước. Việc quy hoạch, xây dựng các CCN góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, hoạt động dịch vụ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng nhanh. Nhóm tác giả nhận thấy vai trò, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển các CCN, các lực lượng chức năng cần phối hợp, quan tâm, chú trọng trong đảm bảo an toàn về PCCC đối với các CCN trên địa bàn quản lý, đây là một trong những tiền đề quan trọng nhằm tạo nên sự ổn định, tin cậy để thu hút các nhà đầu tư và sự phát triển bền vững tại các cụm công nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế yêu cầu về PCCC đối với CCN còn chưa được cụ thể nhất trong quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác PCCC tại các CCN. Yêu cầu đặt ra là cần có cơ sở pháp lý cho các lực lượng chức năng có liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC đối với các CCN để công tác quản lý thực tế có chiều sâu và đạt hiệu quả. Tình hình cháy nổ tại các CCN diễn biến phức tạp, khó lường, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nên việc nghiên cứu một cách có hệ thống từ lý luận, thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các CCN trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết, cần nghiên cứu trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn.

 

Kết luận Hội thảo, đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải cùng các nhà khoa học đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả và ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đề nghị nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng để đề tài kịp thời hoàn thiện và nghiệm thu theo quy định./.

Văn Hưng (Khoa Nghiệp vụ cơ bản)

Một người miệt mài với những sáng kiến dành cho lính chữa cháy
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt hệ thống bơm chữa cháy nối tiếp và hệ thống bơm chữa cháy song song