Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương họp phiên thảo luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chiều 26/01/2021, thực hiện Chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) đã tổ chức họp Đoàn để thảo luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương họp phiên thảo luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự phiên thảo luận có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội XIII của Đảng và các đồng chí trong Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội.

Đại tướng Tô Lâm điều hành phiên thảo luận.

Điều hành phiên thảo luận, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu các thành viên trong Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phát huy tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm cao nhất đối với Đảng, nhân dân và đất nước, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, góp phần vào thành công chung của Đại hội.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp các ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm cao đối với Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng.

 

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội XIII của Đảng tại phiên thảo luận.

Theo Cổng Thông tin điện tử BCA

 

Hà Nội: 40 xe máy cháy rụi tại khu tập thể Bộ Giáo dục – Đào tạo
Tôn vinh những tấm gương sáng trong lực lượng CAND
Công an thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2019