Giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ báo cáo kết quả công tác luân chuyển thực tế tại địa phương

Ngày 25/01/2021, Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tổ chức buổi báo cáo kết quả luân chuyển thực tế tại Công an Thành phố Hà Nội của các đồng chí giáo viên trong Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng chí Thiếu tướng, Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Nhà trường, tới dự có các đồng chí phòng ban chức năng trong nhà trường và toàn thể giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Căn cứ Quyết định số 8546/QĐ-X11-X12 ngày 31/07/2018 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân về việc thực hiện luân chuyển giảng viên các trường Công an nhân dân đi thực tế tại các địa phương. Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã cử 03 đồng chí Phùng Mạnh Hùng, Nguyễn Phan Việt, Hoàng Đức Hạnh đi luân chuyển tại Công an Thành phố Hà Nội trong thời gian 02 năm từ ngày 18/9/2018 đến ngày 18/9/2020. Trong thời gian thực hiện luân chuyển các đồng chí giáo viên đã được tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ tại các đơn vị thực tế như: công tác thẩm duyệt nghiệm thu; kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; huấn luyện nghiệp vụ, thường trực sẵn sàng chiến đấu; trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; điều tra, khảo sát về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện; tuyên truyền, huấn luyện PCCC&CNCH…

 

 

Sau khi nghe 03 đồng chí báo cáo các kết quả đạt được sau thời gian luân chuyển, các đồng chí tham gia buổi báo cáo đã thẳng thắn trao đổi, góp ý về những điều đã làm được cũng như các mặt còn hạn chế của 03 đồng chí. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho các đồng chí giáo viên trong Khoa đang thực hiện và chuẩn bị thực hiện công tác luân chuyển để đạt được những kết quả tốt hơn.

Đồng chí Hiệu trưởng – Chủ trì đã biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được của 03 đồng chí giáo viên luân chuyển và đề nghị các đồng chí giáo viên đưa những kinh nghiệm thực tế vào trong quá trình giảng dạy. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các đồng chí đang luân chuyển cố gắng, tích cực tham gia các nhiệm vụ của đơn vị thực tế để trau dồi kinh nghiệm.

Xuân Kỳ (Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ)

 

Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Một người miệt mài với những sáng kiến dành cho lính chữa cháy