Thông báo Tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/2020

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo điều chỉnh một số nội dung tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ hai – Đại học PCCC theo Đề án 01/ĐA-BCA như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu
  2. Thời gian tổ chức thi tuyển cụ thể như sau:
        Ngày Buổi Bài thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
26/3/2021 Sáng Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi
27/3/2021 Sáng Điều kiện nhận thức chung 120 phút 7h30’ 7h35’
27/3/2021 Chiều Toán cao cấp 180 phút 14h25’ 14h30’
28/3/2021 Sáng Vật lý đại cương/ Hóa học đại cương 180 phút 7h30’ 7h35’
  1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo Đề án 01 đợt 2

Căn cứ vào chỉ tiêu điều chỉnh theo Công văn số 1463/X01-P2 của Cục tổ chức cán bộ, Trường Đại học PCCC thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh thí điểm kết hợp tuyển chọn và tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai theo Đề án 01 đợt 2 của Công an các đơn vị địa phương.

Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2: 50 chỉ tiêu

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 30/7/2021

Điện thoại liên hệ Phòng QLĐT: 0243.553.3006

Fax: 0243.553.3006

THÔNG BÁO Xét tuyển bổ sung đợt 2 Đại học PCCC hệ dân sự Kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Bộ GD&ĐT: Chưa có phương án điểm sàn chính thức nào
28/8, thử lại: