Hội thảo giáo trình Hệ thống chữa cháy tự động

Ngày 08/3/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức hội thảo giáo trình “Hệ thống chữa cháy tự động” của nhóm tác giả: Đặng Như Định (chủ biên), Nguyễn Đức Ánh và Phạm Văn Thành. Buổi hội thảo do đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng chủ trì với sự tham gia của nhiều kỹ sư có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực chữa cháy tự động.

 

Tại hội thảo, đồng chí Đặng Như Định, đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt đề cương chi tiết, mục tiêu, đối tượng và các nội dung chính của giáo trình. Với 5 chương, hơn 200 trang, giáo trình “Hệ thống chữa cháy tự động” bám sát nội dung, chương trình giảng dạy của học phần hiện đang giảng dạy trong Trường Đại học PCCC.

 

Tại buổi hội thảo, nhóm tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí trong hội đồng. Nội dung các ý kiến tập trung, đi sâu và làm rõ các vấn đề chuyên môn, đồng thời các ý kiến cũng góp ý cho việc trình bày các nội dung theo quy định về biên soạn tài liệu, giáo trình, tạo điều kiện dễ dàng cho người đọc và nghiên cứu.

 

Sau khi thảo luận và làm rõ các nội dung được đóng góp, đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải đã giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm tác giả tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện cuốn sách để sớm nghiệm thu đưa vào giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học PCCC.

 

Hồng Hải (Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH)

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị và hướng dẫn thực hành Vật lý đại cương giảng dạy trong Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”
Những nội dung cơ bản của Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khu công nghiệp Cát Lái Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.