Nghiệm thu sáng kiến cải tiến “Xây dựng test đánh giá thể lực cho học viên trước khi học thực hành chuyên ngành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”

Ngày 10/3/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu sáng kiến cải tiến “Xây dựng test đánh giá thể lực cho học viên trước khi học thực hành chuyên ngành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”  do đồng chí Nguyễn Văn Tuân – Phó Trưởng Khoa Quân sự, võ thuật, thể dục, thể thao chủ trì thực hiện.

 

Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Đại tá, TS. Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học cùng toàn thể giáo viên Khoa Quân sự, võ thuật, thể dục, thể thao.

 

Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến của giáo viên Khoa Quân sự, võ thuật, thể dục, thể thao.

 

Sau khi đồng chí Thư ký hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu sáng kiến, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thông qua nội dung, quy trình buổi nghiệm thu. Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Tuân chủ trì nghiên cứu đã trình bày tóm tắt sáng kiến cải tiến, chỉ rõ tính cấp thiết, ý nghĩa cũng như sản phẩm của sáng kiến áp dụng trong quá trình giảng dạy tại Trường Đại học PCCC.

 

Sáng kiến cải tiến: “Xây dựng test đánh giá thể lực cho học viên trước khi học thực hành chuyên ngành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Nguyễn Văn Tuân, tham gia: đồng chí Nguyễn Văn Tình. Xuất phát từ thực tế gần đây, các vụ cháy xảy ra quy mô ngày càng tăng, môi trường cháy khắc nghiệt; người lính chữa cháy và CNCH phải làm việc một khoảng thời gian dài trong điều kiện độc hại, nóng, ô nhiễm không khí lớn. Nếu không được chuẩn bị tốt về mặt kỹ năng và thể lực sẽ rất khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng bản thân và bị nạn. Hiện nay chưa có hệ thống bài tập, đánh giá hay các tiêu chuẩn về thể lực áp dụng cho tuyển dụng làm lính PCCC. Nhóm tác giả nghiên cứu các phương pháp và hệ thống bài kiểm tra của một số nước trên thế giới và xây dựng hệ thống 8 bài tập kiểm tra thể lực có tính chất gần giống với hoạt động đặc trưng của hoạt động thực tiễn chữa cháy và CNCH. Đáp ứng được những tiêu chuẩn về thể lực và những thao tác chuyên môn mang tính đặc thù ngành áp dụng cho học viên trước khi học thực hành chuyên ngành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Trường Đại học PCCC.

 

Hội đồng nghiệm thu quan sát thực tế 08 bài tập kiểm tra thể lực.

 

Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa, tính thực tiễn của sáng kiến và những hiệu quả sáng kiến. Sáng kiến đã giải quyết được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, điều này được thể hiện rõ trong các sản phẩm của sáng kiến.

 

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá, TS. Lã Xuân Lực nhất trí với các nhận xét, đánh giá của thành viên trong Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của sáng kiến cải tiến, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị tác giả và các thành viên tham gia nghiên cứu cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện sáng kiến theo đúng thời gian quy định.

 

Hội đồng đồng ý nghiệm thu sáng kiến cải tiến đạt loại xuất sắc./.

 

Thu Thủy (Phòng Hành chính tổng hợp)

Vấn đề đặt ra khi bảo vệ chống cháy cho kết cấu thép bằng vật liệu trương phồng
Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) các vụ tai nạn giao thông đường bộ tại Quảng Bình
Giảng viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC tham gia Hội thảo đề tài khoa học tại Viện cơ học – Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam