Một số các quy định liên quan về an toàn cháy đối với hệ thống điện

Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và Trường Đại học PCCC trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hoạt động thực tiễn về PCCC và CNCH số 4482/QCPH-C07-T34, ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, ngày 12/3/2021, Khoa Phòng Cháy đã phối hợp với Phòng Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy tổ chức buổi hội thảo, trao đổi chuyên môn về các quy định liên quan đến an toàn cháy đối với hệ thống điện.

Chủ trì có đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng, đồng chí TS. Nguyễn Đức Việt – Trưởng Khoa Phòng cháy, cùng các đồng chí giảng viên giảng dạy trực tiếp học phần Phòng Cháy Thiết bị điện. Về phía Cục Cảnh sát PCCC&CNCH có đồng chí Trần Hải Nam – Phó trưởng Phòng Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

 

Các đồng chí Khoa Phòng cháy chụp ảnh lưu niệm

với các đồng chí Phòng Thẩm duyệt về PC&CC.

 

Tại hội thảo, đồng chí Trần Hải Nam – Phó trưởng phòng Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đã trình bày một số vấn đề đặt ra trong công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC liên quan đến hệ thống điện như: lựa chọn số nguồn cấp cho hệ thống PCCC; lựa chọn thiết bị bảo vệ cho các phụ tải liên quan đến hệ thống phòng cháy chữa cháy; lắp đặt hệ thống nối đất, chống sét cho nhà và công trình… Qua đó đề nghị làm rõ các nội dung trên để Cục Cảnh Sát PCCC&CNCH tham khảo xây dựng bảng đối chiếu thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hệ thống điện trong nhà và công trình.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, đồng chí Lương Anh Tuấn – giảng viên Khoa Phòng cháy đã trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với hệ thống điện, làm rõcác căn cứ pháp lý trong quá trình áp dụng, tránh sự chồng chéo, mẫu thuẫn giữa các các quy chuẩn, giữa Quy chuẩn và tiêu chuẩn có liên quan. Đồng chí đã giải đáp làm rõ nội dung lắp đặt hệ thống nối đất, chống sét đối với mỗi loại hình công trình; đưa ra một số giải pháp trong quá trình thẩm duyết thiết kế về PCCC đối với hệ thống điện liên quan đến các phụ tải PCCC.

Kết thúc buổi làm việc, Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được và mong muốn sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn giữa Khoa Phòng Cháy và Phòng Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. Từ đó đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trong quy chế phối hợp giữa Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và Trường Đại học PCCC trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hoạt động thực tiễn về PCCC&CNCH.

Trần Trung (Khoa Phòng cháy)

Khoa Phòng cháy tổ chức hội thảo lựa chọn danh mục đề tài hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Giảng viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh