Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay”

Ngày 17/3/2021, tại Phòng họp số 1, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay” do đồng chí Thượng tá, TS. Hoàng Ngọc Hải – Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Đại học PCCC chủ nhiệm đề tài.

 

Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; tham dự có đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà – Nguyên Hiệu trưởng; các đồng chí có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu; cán bộ Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học cùng các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài.

 

Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên hội đồng  tại buổi nghiệm thu.

 

Đề tài “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay” được nghiên cứu và hoàn thành là một sản phẩm có ứng dụng thực tiễn cao, mang tính chất thời sự và khoa học. Cùng với quá trình hội nhập, phát triển sâu rộng kinh tế, xã hội của đất nước, đẩy mạnh phát triển công nghiệp luôn là mục tiêu trọng tâm được đặt ra hàng năm. Việc quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (CCN) góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, hoạt động dịch vụ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng nhanh, tỷ trọng của các ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Nhóm tác giả nhận thấy vai trò, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển các CCN, các lực lượng chức năng cần phối hợp, quan tâm, chú trọng trong đảm bảo an toàn về PCCC đối với các CCN trên địa bàn quản lý, đây là một trong những tiền đề quan trọng nhằm tạo nên sự ổn định, tin cậy để thu hút các nhà đầu tư và sự phát triển bền vững tại các cụm công nghiệp.

 

Tuy nhiên, trên thực tế yêu cầu về PCCC đối với CCN còn chưa được cụ thể nhất trong quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác PCCC tại các CCN; Chưa có những văn bản trực tiếp hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các CCN, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các CCN chưa có cơ chế rõ ràng và chưa phân công trách nhiệm cụ thể. Yêu cầu đặt ra là cần có cơ sở pháp lý cho các lực lượng chức năng có liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC đối với các CCN để công tác quản lý thực tế có chiều sâu và đạt hiệu quả. Tình hình cháy nổ tại các CCN diễn biến phức tạp, khó lường, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nên việc nghiên cứu một cách có hệ thống từ lý luận, thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các CCN trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết, cần nghiên cứu trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, thực hiện đề tài đúng tiến độ của đồng chí Thượng tá, TS Hoàng Ngọc Hải và nhóm tác giả tham gia nghiên cứu, đồng thời cho rằng đây là đề tài khoa học có tính cấp thiết, khoa học và tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, tác giả cần chỉnh sửa lại một số thuật ngữ chuyên môn và một câu từ, lỗi chính tả.

 

Hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ với số phiếu tán thành đạt 100%. Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải nhất trí với các nhận xét, đánh giá của thành viên trong Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị tác giả và các thành viên tham gia nghiên cứu cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài để gửi nghiệm thu đề tài cấp Bộ./.

 

Văn Hưng (Khoa Nghiệp vụ cơ bản)

 

Đoàn đại biểu Trường Đại học PCCC tham dự Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 50
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ninh
Giảng viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC tham gia Hội thảo đề tài khoa học tại Viện cơ học – Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam