Thẩm định chương trình đào tạo ngoài ngành Công an

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chương trình đào tạo Đại học Hệ ngoài ngành Công an, ngày 24/3/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Chương trình đào tạo hệ Đại học ngoài ngành Công an. Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp.

 

Tham dự cuộc họp có đồng chí Đại tá, PGS, TS. Ngô Văn Xiêm – Nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường, các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu và đại diện lãnh đạo các Khoa, Khoa Nghiệp vụ của Trường Đại học PCCC.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng, chủ trì cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao đã trình bày nội dung chi tiết về chương trình đào tạo hệ Đại học ngoài ngành Công an. Chương trình đào tạo Đại học hệ ngoài ngành Công an đã được tiến hành chỉnh lý và biên soạn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & đào tạo và Bộ Công an. Các đơn vị đã tập hợp mô tả nội dung các môn học theo chương trình đã được duyệt. Chương trình đào tạo hệ Đại học ngoài ngành Công an của Trường Đại học PCCC được tổ chức đào tạo trong 04 năm (theo niên chế), có tổng số 52 môn học, trong đó 02 môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng an ninh là 02 môn học điều kiện, không tính số tín chỉ vào chương trình đào tạo, tuy nhiên thời gian đào tạo vẫn tính vào thời lượng đào tạo chung. Tổng số tín chỉ là 135 tín chỉ và 2.988 tiết giảng dạy (2988/126 tuần thực học – 23,7 tiết/ tuần học). Học viên ra trường sẽ được cấp bằng Cử nhân. Chương trình đào tạo hệ Đại học ngoài ngành Công an đối chiếu với các quy định hiện hành, số tín chỉ và thời lượng giảng dạy phù hợp theo yêu cầu.

 

Các đồng chí thành viên trong hội đồng đã đưa ra những ý kiến phản biện, đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo hệ Đại học ngoài ngành Công an.

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Chủ tịch Hội đồng đã quán triệt một số vấn đề về đào tạo hệ đại học ngoài ngành Công an. Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao phối hợp với các khoa nghiệp vụ thống nhất lại tên các môn học; số đơn vị học trình trong tất cả các học phần được xây dựng. Hoàn thành các nội dung cần chỉnh sửa theo như các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng để ký duyệt và ban hành Chương trình đào tạo hệ Đại học ngoài ngành Công an./.

 

Thu Thủy (Phòng Hành chính tổng hợp)

Họp hội đồng xét duyệt tên đề tài và đề cương luận văn Thạc sỹ cho học viên cao học khóa 7
Hội thảo Tập bài giảng: “Những vấn đề cơ bản về các hệ thống kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”
Hội thảo Khoa học “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – thực tiễn áp dụng”