Cục Cảnh sát PCCC&CNCH ký kết kế hoạch phối hợp với Cục Kiểm lâm trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng

Căn cứ Quy chế số 06/QC-BCA-BNN&PTNT ngày 30/12/2020 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, chiều ngày 09/4/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Cục Cảnh sát PCCC&CNCH  Cục Kiểm lâm trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.

Kế hoạch phối hợp giữa 2 đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và Phòng cháy chữa cháy rừng; rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến công tác PCCC rừng; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất giữa 02 cơ quan trong hoạt động phối hợp về công tác PCCC rừng…

Theo kế hoạch phối hợp, hai bên sẽ xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác PCCC rừng thuộc phạm vi chức năng quản lý phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy về PCCC rừng; phối hợp xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan về PCCC rừng; phối hợp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy rừng: tổ chức các đoàn công tác đôn đốc, kiểm tra an toàn về PCCC rừng theo quy định, phối hợp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng chữa cháy rừng chuyên ngành, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng; phối hợp trong công tác chữa cháy rừng; diễn tập, thực tập phương án chữa cháy rừng; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác PCCC rừng; phối hợp trong công tác đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC rừng…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Thiện – Cục trưởng Cục Kiểm lâm đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phối hợp giữa hai đơn vị. Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện đã chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong công tác PCCC rừng hiện nay. Theo đồng chí, việc ký kết phối hợp sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về PCCC rừng, bảo đảm công tác PCCC rừng có hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đề nghị, trong năm 2021 hai đơn vị cần đẩy mạnh đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng chuyên dụng cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; tăng cường phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC rừng; rà soát, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác PCCC rừng, tổ tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện thông tin, tăng cường phối hợp kiểm tra an toàn PCCC rừng, đặc biệt là tại các khu rừng có cảnh báo cháy ở mức IV, V, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC rừng;  tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC rừng, kiểm lâm viên; cụ thể hóa các nhiệm vụ và tham mưu tổ chức thực hiện, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình có liên quan đến PCCC rừng… Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tin tưởng rằng với sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Kiểm lâm, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Một số hình ảnh tại Lễ kí kết:

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện – Cục trưởng Cục Kiểm lâm phát biểu tại buổi lễ.

 

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu tại Lễ ký kết.

 

Hai đơn vị tham gia ký kết phối hợp.

Hoàng Việt

 

 

Duy trì công tác PCCC&CNCH “Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”
Khai mạc Hội thao lực lượng CAND năm 2018
TP. Hồ Chí Minh: Ôtô cháy rụi trong đêm