Nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH

Ngày 14/5/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến do các giảng viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH thực hiện.

 

Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng, cùng các đồng chí đại diện Phòng quản lý nghiên cứu khoa học và toàn thể giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến.

 

Sau khi đồng chí Thư ký hội đồng đọc các quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu các chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thông qua nội dung, quy trình buổi nghiệm thu. Tại buổi nghiệm thu, các đồng chí giảng viên chủ trì nghiên cứu đã trình bày tóm tắt chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến, chỉ rõ tính cấp thiết, ý nghĩa cũng như sản phẩm của chuyên đề, sáng kiến mang lại trong quá trình giảng dạy tại Trường Đại học PCCC.

 

Sáng kiến cải tiến số 1: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị làm mát hỗ trợ cho máy bơm chữa cháy khiêng tay TOHATSU V52 phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Đặng Xuân Kỳ, tham gia có đồng chí Đồng Minh Tâm.

Sáng kiến cải tiến số 2: “Nghiên cứu, thiết kế chân chống bổ trợ cho xe moto chữa cháy 2 bánh”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Nguyễn Tiến Thành.

Chuyên đề khoa học số 1: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp an toàn PCCC tại các cơ sở điều trị và cách ly tập trung bệnh nhân và người nghi nhiễm Covid 19”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Phạm Hồng Hải.

Chuyên đề khoa học số 2: “Nghiên cứu giải pháp lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho nhà và gian phòng có chiều cao trên 20m”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Nguyễn Hữu An.

Chuyên đề khoa học số 3: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm duyệt hồ sơ thiết kế hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động cho nhà công trình của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Hoàng Đức Hạnh.

Chuyên đề khoa học số 4: “Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hệ thống cung cấp nước chữa cháy ngoài nhà đối với khu công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đáp ứng QCVN 06:2020/BXD”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Nguyễn Phan Việt.

Chuyên đề khoa học số 5: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác sử dụng bảo quản bảo dưỡng máy bơm chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Phùng Mạnh Hùng.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa, tính thực tiễn của chuyên đề, sáng kiến và những hiệu quả. Cả 05 chuyên đề, 02 sáng kiến đều đã giải quyết được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, điều này được thể hiện rõ trong các sản phẩm của chuyên đề, sáng kiến. Hội đồng đồng ý nghiệm thu 04 chuyên đề, 02sáng kiến, trong đó 01 chuyên đề, 02cải tiến đạt loại xuất sắc. Tuy nhiên, các tác giả cẩn chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật, trình bày theo đúng quy định và các góp ý của các thành viên trong hội đồng để hoàn thiện theo đúng quy định.

 

Mạnh Cường, Hà Tuấn (Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH)

 

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Nghiệm thu sáng kiến cải tiến của giáo viên Bộ môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn