Sáng mãi tên Người

Trên dải đất huy hoàng Việt Nam, một danh nhân anh hùng với tên gọi Hồ Chí Minh sáng mãi. Chủ tịch Hồ Chí Minh – con người của mọi thời đại, tên Người vẫn vẹn nguyên trong trái tim triệu triệu đồng bào Việt Nam cũng như các dân tộc trong khu vực và trên thế giới. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của lý tưởng cách mạng, của đạo đức truyền thống và ý chí toàn dân tộc. Sự gần gũi, giản dị của Bác đã làm cho chúng ta càng cảm phục, yêu mến Người hơn. Càng kính trọng, tin yêu Người, chúng ta càng vững tâm và nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Bác đã lựa chọn.

 

 

 

Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, suốt đời hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, cho lý tưởng cách mạng cao cả của thời đại. Người là một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Người tiêu biểu cho đạo đức Cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam và kết tinh những đức tính tốt đẹp của dân tộc ta. Phẩm chất và đạo đức của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta noi theo. Tên Người là cả một niềm thơ; là nguồn cảm hứng bất tận cho các thi nhân, đi vào văn thơ, âm nhạc và gần gũi với cuộc sống đời thường. Cuộc đời của con người giản dị, hiền từ ấy lại là cuộc đời của một bậc vĩ nhân, của một con người đại nhân, đại trí, đại dũng; hy sinh, gắn chặt cuộc đời mình cho cách mạng non sông, dân tộc tới những giây phút cuối đời.

Lớn lên trong thời loạn lạc, ý thức cách mạng, tinh thần dân tộc sớm in sâu vào tâm thức chàng trai trẻ, hun đúc nên một tình yêu nước thương dân đến nồng nàn, mãnh liệt. Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lặng lẽ ra đi, tìm con đường cứu nước, cứu dân, tìm ánh sáng mới cho cách mạng dân tộc sớm tìm ra con đường giải phóng. Sau bao năm bôn ba, vất vả, Người trở về quê hương sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân đứng lên giải phóng dân tộc với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Ý chí, nghị lực kiên cường, lòng yêu nước sâu sắc là sức mạnh không bao giờ vơi cạn, là cội nguồn cho những cống hiến không ngừng nghỉ. Ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, ánh sáng của Chủ nghĩa xã hội và tư tưởng, tầm nhìn rộng có tính chiến lược của Người đã chèo lái con thuyền cách mạng nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc thoát khỏi áp bức, lầm than.

Từ buổi ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, trải qua nhiều thập kỷ hoạt động cách mạng đầy sóng gió, chịu đựng biết bao hy sinh gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Người đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc những mốc son sáng chói trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do cho đồng bào. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á mở ra kỷ nguyên mới – độc lập, tự do cho dân tộc; là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao với chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”; là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vững bước tiến trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Công lao của Người với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tình thương của Người đối với đồng bào, đồng chí bao la, không bờ bến. Lòng kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta đối với Người là vô hạn. Trong tâm trí của mỗi người con Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn khắc sâu Lời điếu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc tại Lễ truy điệu Người: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Theo bước chân Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã và đang tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác. Chúng ta nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với người phương Đông, nhất là với người Việt Nam giàu tình cảm, một tấm gương sống còn có giá hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền, do vậy cần phải nêu gương sáng về đạo đức cho mọi người noi theo. Bác Hồ cũng khẳng định rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức như việc rửa mặt hàng ngày, đây là công việc phải làm kiên trì, bền bỉ suốt đời. Theo Người chỉ rõ, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Việc rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phải được thông qua hoạt động thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, chiến đấu.

Trong chặng đường cách mạng thời gian qua, phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự khởi xướng lãnh đạo của Đảng ta, đại đa số cán bộ, đảng viên đã giữ được phẩm chất và đạo đức của người cán bộ cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống. Do vậy, vấn đề đặt ra đối với toàn xã hội, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự đổi mới, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân ngay trong mỗi con người là yêu cầu cấp bách trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Người cho rằng bốn đức tính: cần, kiệm, liêm, chính là những phẩm giá cơ bản, tốt đẹp nhất để làm người, làm cán bộ, đảng viên. Và Người cũng chỉ rõ những phẩm chất chung, cơ bản nhất của đạo đức cách mạng là: trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; tinh thần quốc tế trong sáng.

Rèn luyện đạo đức cách mạng là một việc làm thường xuyên đến suốt đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Nhắc lại lời dạy này, chúng ta càng thấy Bác luôn ở bên ta, căn dặn chúng ta phải ra sức rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, để Đảng ta mãi mãi xứng đáng với trọng trách là Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn xứng đáng với lời dạy của Người.

Phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể, một hệ thống hữu cơ bao gồm phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách ứng xử… Người căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Phải kính yêu dân thì dân mới yêu ta”. Phong cách làm việc của Người thật khoa học, cụ thể, thiết thực “một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi còn được hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được”. Sự “giản dị, gần gũi”, cách ứng xử đặc trưng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” luôn là tấm gương sáng trong phong cách của Bác để mỗi người con đất Việt phấn đấu noi theo.

Học tập theo tấm gương Người, lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng đã và đang ngày đêm gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc sự bình yên của nhân dân. “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”, “Bốn điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC” luôn khắc sâu trong tâm khảm mỗi chiến sỹ CAND nói chung, chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng. Đó là kim chỉ nam cho mỗi hành động, lời nói, việc làm của người chiến sỹ CAND trên mọi chặng đường, nhất là trong tình hình mới hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người là tấm gương đạo đức cao đẹp, phẩm chất, nhân cách của Người là đỉnh cao của một bậc hiền triết, là hình tượng cao quý của mọi thời đại, của biết bao thế hệ nhân dân Việt Nam. Lòng trung thành với Tổ quốc, với cách mạng; sống có lý tưởng, khiêm tốn, giản dị; lời nói phải đi đôi với việc làm; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…..Đạo đức của Người là đạo đức cách mạng; phẩm chất nhân cách của Người là đúc kết truyền thống ngàn đời của nhân dân Việt Nam, là nguồn cội, là ý thức dân tộc ăn sâu, thấm nhuần trong từng cử chỉ, lời nói, hành động của Người. Người đã đi vào giấc ngủ ngàn thu cùng hồn thiêng sông núi, cả dân tộc, nhân dân thế giới vẫn nhắc tới Người như một hình tượng bất tử muôn đời./.

Thành Long

  

 

 

Lời nguyện phút biệt ly!
Tản mạn về tục thờ thần lửa
Đình Cháy và truyền thuyết ông hổ rằn