Thẩm định Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy”

Ngày 28/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy” do đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC và đồng chí Trung tá, TS. Nguyễn Kiên Cường – Phó Trưởng Khoa Pháp luật đồng chủ biên.

 

Đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

 

Hội đồng thẩm định Giáo trình do đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC làm Chủ tịch Hội đồng, tham gia có các nhà khoa học có chuyên môn về lĩnh vực nghiên cứu, đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, giáo viên Khoa Pháp luật.

 

Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy” do đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC và đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Kiên Cường, Phó Trưởng Khoa Pháp luật đồng chủ biên.

Phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ của toàn dân, trong đó vai trò trách nhiệm của người đứng đầu là rất quan trọng trong việc tổ chức phòng ngừa và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố, nhằm hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về sinh mạng, tài sản… Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC là một trong những nội dung được quy định trong Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây cũng là một nội dung giảng dạy thuộc học phần Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong chương trình đào tạo Đại học Phòng cháy chữa cháy.  Việc biên soạn cuốn sách chuyên khảo “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy” giúp học viên có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu các quy định; những nhận thức chung, nội dung và những vấn đề đặt ra đối với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới.

 

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nắm chắc kiến thức chuyên môn của nhóm tác giả, đồng thời cho rằng đây là cuốn sách chuyên khảo có tính mới, tính thực tiễn và rất cần thiết, tài liệu quan trọng cho sinh viên nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, nhóm tác giả cần chỉnh sửa lại một số câu từ, thuật ngữ, lỗi chính tả cho phù hợp để cuốn sách chuyên khảo hoàn thiện đưa và được phê duyệt.

 

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá của thành viên trong Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những cố gắng và tâm huyết của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị nhóm tác giả cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Hội đồng nhất trí cuốn sách chuyên khảo đạt yêu cầu nghiệm thu.

 

Hà Thu Hằng (Khoa Pháp luật)

 

 

Mô-đun cách ly trong hệ thống báo cháy tự động
Triển khai thực hiện Thông tư số 57/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Một số vấn đề lưu ý trong quá trình kiểm định, kiểm tra bình chữa cháy