Tăng cường xây dựng hành lang pháp lý cho các hoạt động khoa học trong CAND

Chiều ngày 17/6/2021, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Đỗ Lê Chi – Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an báo cáo tổng quan về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; tóm tắt kết quả công tác khoa học, chiến lược và lịch sử Công an 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Theo đó, thời gian qua, công tác khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng nền tảng khoa học, lý luận cho công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

 

Hằng năm, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đều xây dựng kế hoạch nghiên cứu chiến lược với khoảng trên 20 vấn đề nổi bật về ANTT và xây dựng lực lượng. Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và từ tình hình thực tiễn, đơn vị còn tổ chức nghiên cứu các vấn đề nóng ở trong và ngoài nước để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước những nội dung về ANTT theo chức năng, trong đó đã tham mưu Bộ Công an ban hành Nghị quyết số 14-NQ/BCA và Chỉ thị số 10/CT-BCA về “Nâng cao chất lượng công tác khoa học và công nghệ CAND trong tình hình mới” và nhiều chương trình, thông tư, kế hoạch khác. Đơn vị đã hoàn thành báo cáo Bộ kết quả 1 năm thực hiện Chương trình hành động về công tác khoa học lịch sử từ nay đến năm 2025; tổ chức đọc thẩm định và tham gia ý kiến với 15 đề tài, công trình nghiên cứu của Công an các đơn vị, địa phương gửi xin ý kiến…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận những thành tích, kết quả Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã đạt được trong thời gian qua.

 

Trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc tiếp tục thực hiện tốt công tác khoa học, bổ sung, phát triển lý luận CAND phù hợp với bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT là hết sức cần thiết. Do vậy, thời gian tới, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động khoa học; chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ gắn với việc tăng cường đầu tư tiềm lực cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong CAND.

 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

 

Nhấn mạnh về vai trò của công tác tổ chức tổng kết 10 năm Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác lý luận trong CAND, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phải thực hiện và hoàn thành sớm trước tháng 4/2022. Bên cạnh đó, cần tổng kết đánh giá thực trạng đội ngũ nghiên cứu, quản lý khoa học hiện có của ngành CAND, từ đó có kế hoạch phát triển, nâng cao trình độ đội ngũ các nhà khoa học, quản lý khoa học đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới…/.

 

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an 

Nổ đường ống dẫn khí đốt tại Bangladesh, 7 người thiệt mạng
Giới thiệu giải pháp chữa cháy và cứu hộ, thoát hiểm cho nhà cao tầng
TPHCM: Bãi cỏ bốc cháy, cả khu dân cư ngạt khói