Nhập học và triển khai hoạt động đầu khóa cho học viên lớp Lái xe ô tô Chữa cháy K29B

Căn cứ theo quy định của Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo; thực hiện chương trình công tác năm học 2020 – 2021, ngày 22/6/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức nhập học và triển khai hoạt động đầu khóa cho học viên lớp Lái xe ô tô Chữa cháy K29B – Đại học PCCC niên khoá 2021-2022 tại Cơ sở 2, Lương Sơn, Hòa Bình.

 

Học viên lớp lái xe Chữa cháy K29B nhập học tại Hội trường lớn cơ sở 2 Trường Đại học PCCC.

 

Lớp Lái xe ô tô Chữa cháy K29B theo danh sách cử tuyển có 72 học viên đến từ các địa phương. Sau khi nhập học, học viên sẽ tham gia chương trình hoạt động đầu khóa gồm: giới thiệu về lịch sử truyền thống của nhà trường, cơ cấu tổ chức; mục tiêu nội dung, chương trình, kế hoạch học tập khóa học; phổ biến quy chế đào tạo và các quy định của nhà trường về công tác đào tạo, thi, kiểm tra, chuẩn đầu ra, phổ biến quy chế quản lý giáo dục học viên, quy định về phân loại, đánh giá rèn luyện, học điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, nội quy và truyền thống nhà trường,…

Việc tổ chức nhập học và triển khai các hoạt động đầu khóa cho học viên Lớp Lái xe ô tô Chữa cháy K29B nhằm hiểu rõ hơn về nhà trường, nghề nghiệp PCCC, nắm rõ các quy định của nhà trường và của Bộ Công an, từ đó xác định rõ lập trường tư tưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại nhà trường./.

Tuấn Hùng (Phòng Quản lý học viên)

Đoàn Thanh niên Trường Đại học PCCC tổ chức Gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 trường Đại học PCCC
Các hoạt động thực tế chính trị – xã hội học viên Khóa D34 tại xã Nam Thanh