Bữa cơm vội vã

Đêm buông rồi, rừng xanh chơi vơi

Biển lửa nung bỏng rát lưng trời

Ở nơi ấy anh cùng bao đồng đội

Bữa cơm giữa rừng nồng cay em ơi!…

Cõng nước lên non cứu rừng xanh hấp hối

Giản đơn thôi nhiệm vụ mỗi ngày

Nóng miền Trung, chiến trường bỏng cháy

Anh nhớ em nhiều, em có hay?…

Trong bữa cơm vội vã hôm nay

Có vị hương nồng cay mùi khói

Giữa rừng già đang chìm vào đêm tối

Quặn lòng đau khi nước mắt rừng rơi…

Nỗ lực ngày, đêm cứu từng chiếc lá

Giữ màu xanh bình dị mỗi ngày

Giản đơn thôi những bữa cơm vội vã

Giữ bình yên cuộc sống hôm nay.

                        Hà Nội, 29/6/2021

Thảo Nguyên

Hồ Lăk và huyền thoại lửa
Khúc giao mùa
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày 19/5