Hội đồng xét công nhận danh hiệu giảng viên dạy Giỏi cấp Trường, cấp Bộ năm học 2020 – 2021

Ngày 20/7/2021, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức Họp Hội đồng xét công nhận danh hiệu giảng viên dạy Giỏi cấp Trường, cấp Bộ năm học 2020 – 2021. Đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Toàn cảnh buổi họp.

 

Căn cứ vào Thông tư số 37/2019/TT-BCA ngày 19/9/2019 của Bộ Công an về việc ban hành quy định dạy giỏi trong các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp Công an nhân dân; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã triển khai thực hiện thông tư của Bộ Công an quy định về dạy giỏi và báo cáo kết quả công tác xét đề nghị công nhận danh hiệu giảng viên dạy Giỏi cấp Trường, cấp Bộ năm học 2020 – 2021. Năm học 2020 – 2021, số lượng giảng viên đăng ký xét công nhận danh hiệu giảng viên dạy Giỏi cấp Trường là 17 đồng chí, danh hiệu giảng viên dạy Giỏi cấp Bộ là 03 đồng chí. Qua quá trình tiến hành họp xét, lấy phiếu tín nhiệm đề nghị công nhận danh hiệu giảng viên dạy Giỏi theo quy định, lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên nhà trường, bình chọn giảng viên tiêu biểu trong việc tham gia phong trào dạy giỏi của trường; thăm dò dư luận chung trong nhà trường và căn cứ vào tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá; có 17/17 đồng chí đủ điều kiện tiêu chuẩn xét danh hiệu giáo viên dạy Giỏi cấp Trường và 03/03 đồng chí đủ điều kiện tiêu chuẩn xét danh hiệu giáo viên dạy Giỏi cấp Bộ.

 

Hội đồng xét công nhận danh hiệu giảng viên dạy Giỏi cấp Trường, cấp Bộ năm học 2020 – 2021 đã tiến hành họp để xem xét và bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả 17/17 đồng chí đạt tỉ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý công nhận giảng viên dạy Giỏi cấp Trường và 03/03 đồng chí đạt tỉ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý công nhận giảng viên dạy Giỏi cấp Bộ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng nhất trí với các ý kiến, đánh giá của các thành viên trong hội đồng; đồng thời nhấn mạnh, việc xét công nhận giảng viên dạy Giỏi cấp Trường, cấp Bộ năm học 2020 – 2021 được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, theo dõi và kiểm tra rất chính xác. Các giảng viên đăng ký xét công nhận danh hiệu đã có nỗ lực, trách nhiệm và phấn đấu rất cao, kết quả được thể hiện trong các cuộc thi, hội giảng và nghiên cứu khoa học năm học 2020 – 2021. Kết quả cũng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường nói chung và trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Đại học PCCC nói riêng. Hội đồng nhất trí đồng ý biểu quyết công nhận 17 giảng viên dạy Giỏi cấp Trường; 03 giảng viên dạy Giỏi cấp Bộ và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Đào tạo quyết định công nhận danh hiệu dạy Giỏi cấp Trường, cấp Bộ năm học 2020 – 2021.

PV

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2022
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng