Học viên Khóa DS10 bảo vệ thành công Đồ án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp

Ngày 31/7/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức cho học viên Khóa DS10  – đào tạo Đại học PCCC hệ dân sự niên khóa 2017 – 2021 bảo vệ Đồ án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp.

 

Học viên trình bày nội dung Khóa luận tốt nghiệp tại Hội đồng số 1.

 

Học viên Khóa DS10  – đào tạo Đại học PCCC hệ dân sự nhập học tại Trường Đại học PCCC từ năm 2017, sau 4 năm học tập tại nhà trường, kết thúc khóa học, học viên Khóa DS10 có 16 học viên đủ điều kiện tham gia bảo vệ Đồ án và Khóa luận tốt nghiệp. Theo đó, Trường Đại học PCCC đã thành lập 03 Hội đồng chấm Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp để tiến hành chấm Đồ án và Khóa luận tốt nghiệp cho học viên Khóa DS10.

 

Trong các buổi bảo vệ Đồ án và Khóa luận tốt nghiệp, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng chuyên môn của các Đồ án, Khóa luận, thành viên trong các Hội đồng và các học viên tham gia bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp còn phải thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế  và các quy định phòng chống dịch của Ban phòng dịch nhà trường. Tất cả các học viên tham gia bảo vệ Khóa luận đề phải có giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 với kết quả âm tính có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2021. Các học viên được quán triệt tuyệt đối không mời người thân, bạn bè tới trường dự lễ bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp.

 

Kết thúc buổi bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp của học viên Khóa DS10, các thành viên trong Hội đồng đánh giáo cao tinh thần học tập, nghiên cứu và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các học viên cho buổi bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp Kết quả 100% học viên Khóa DS10 tham gia bảo vệ thành công Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp của mình.

Hà Kiều Anh (Khoa Nghiệp vụ cơ bản)

Đội tuyển Olympic Tin học Trường Đại học PCCC vượt qua vòng loại Cuộc thi Lập trình viên Quốc tế ACM/ICPC
Học viên khóa D33 tham gia các hoạt động thực tế chính trị – xã hội tại xã Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình
Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng cháy