HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976- 2021)

Câu 1: Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC.

 1. Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC

– Các tiền thân của Trường Đại học PCCC: Tổ Giáo dục Phòng cháy, chữa cháy (9-1963); Khoa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (30-12-1965); Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (20-7-1971); Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (2-9-1976); Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy (19-6-1984).

– Ngày 14-10-1999, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg “Về việc thành lập Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy trên cơ sở Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy”.

– Ngày 15-9-2005, Bộ Công an đã ra Quyết định số 1313/QĐ-BCA (X11) về việc xác định ngày 2-9-1976 là ngày Truyền thống của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Ngày 2-9 hàng năm trở thành ngày Truyền thống của Nhà trường.

 1. Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC

– Ngày truyền thống của Trường Đại học PCCC mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh của nhà trường.

– Việc xác định ngày Truyền thống của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp quan trọng của nhà trường vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Công an nhân dân và các ngành khác, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

– Xác định ngày Truyền thống của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua khó khăn, gian khổ cho cán bộ, giảng viên và học viên, để qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; đồng thời động viên cán bộ, giảng viên, học viên ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Xác định ngày truyền thống của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy góp phần làm rõ những thách thức, chiến công vào lịch sử truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói chung và cho truyền thống vẻ vang của nhà trường nói riêng. Đồng thời cũng là ghi nhận những tấm gương sáng để các thế hệ nối tiếp nhau không ngừng bồi đắp, kế thừa, phát huy để phẩm chất đó ngày càng được tô thắm và rạng rỡ hơn.

Câu 2: Đồng chí hãy nêu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học PCCC.

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 53/LCT công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác Phòng cháy và chữa cháy”. Ngay sau khi Pháp lệnh ra đời, Bộ Công an đã giao nhiệm vụ Trường Công an Trung ương (Nay là Học viện An ninh nhân dân) mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật Phòng cháy và chữa cháy.

Tháng 9/1963, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1226/CA-QĐ “Về việc thành lập Tổ Giáo dục Phòng cháy, chữa cháy” trực thuộc Khoa Cảnh sát nhân dân (Khoa Nghiệp vụ II) – Trường Công an Trung ương. Tổ Giáo dục Phòng cháy, chữa cháy có 3 cán bộ, giáo viên. Đồng chí Đinh Mười – Tổ trưởng. Ngày 2/12/1963, khai giảng lớp Nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy đầu tiên, gồm 60 học viên, có ký hiệu là C1-56.

Ngày 30/12/1965, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 154/CA-QĐ “Về việc thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân”, trong đó có “Khoa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy” (mật hiệu là Khoa 56). Khoa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy có 7 cán bộ, giáo viên. Đồng chí Đinh Mười – Trưởng khoa. Nhiệm vụ của Khoa là: Huấn luyện và bồi dưỡng về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ của ngành Công an; Tuyên truyền vận động quần chúng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 20/7/1971, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1099/CA-QĐ, “Về việc tách Khoa Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Khoa 56) và thành lập Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy”. Tổ chức bộ máy của Phân hiệu có 3 Ban. Tổng số có 9 cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Lục Văn Giỏi – Phân Hiệu trưởng. Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ ngành Công an, đồng thời sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh.

Ngày 5/8/1972, Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội ký Quyết định số 1673/UB-KTCB về việc cấp đất xây dựng Cơ sở đào tạo cho Phân hiệu với diện tích là 1,2 ha, tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội).

Ngày 2/9/1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn ký Quyết định số 5062-NV/QĐ “Về việc tách Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy ra khỏi Trường Cảnh sát nhân dân và thành lập Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy”. Tổ chức bộ máy của Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy gồm 9 đơn vị (6 Khoa, 3 Phòng). Tổng số có 46 cán bộ, chiến sĩ. Ban Giám hiệu 3 đồng chí. Hiệu trưởng là đồng chí Bùi Danh Ý, và 2 Phó Hiệu trưởng giúp việc. Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy có nhiệm vụ: Căn cứ vào đường lối phương châm giáo dục của Đảng, mục tiêu, kế hoạch đào tạo của Ngành, nghiên cứu tổ chức thực hiện việc đào tạo Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và bổ túc sĩ quan phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của Ngành. Địa điểm đặt tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngày 25/9/1976, Nhà trường tổ chức chiêu sinh Khóa 1 – Hệ Trung cấp phòng cháy chữa cháy đầu tiên, tổng số 155 học viên, chia làm 4 lớp, thời gian học tập 3 năm (1976-1979), ký hiệu là K1.

Ngày 19/6/1984, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 90-HĐBT “Về việc thành lập 5 trường Cao đẳng” trực thuộc Bộ Nội vụ, trong đó có Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy. Ngày 6/11/1984, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng ký Quyết định số 2825/QĐ-BNV “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy”. Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy trực thuộc Tổng cục Cảnh sát nhân dân. Tổ chức bộ máy gồm 9 đơn vị (4 Bộ môn, 1 Khoa, 3 Phòng và 1 Tổ). Tổng số có 122 cán bộ, chiến sĩ. Ban Giám hiệu 4 đồng chí. Hiệu trưởng là đồng chí Bùi Danh Ý. Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hành có trình độ Cao đẳng và tiếp tục đào tạo Hệ trung học Phòng cháy chữa cháy với quy mô 600 học viên. Địa điểm đặt tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngày 20/9/1984, Nhà trường tổ chức chiêu sinh Khóa 1 – Hệ Cao đẳng phòng cháy chữa cháy đầu tiên, tổng số 27 học viên, thời gian học tập 4 năm (1984 -1988), ký hiệu là D1. Ngày 12/9/1989, Nhà trường được giao nhiệm vụ tiếp nhận 7 học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang đào tạo hệ Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy

Ngày 14/10/1999, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg “Về việc thành lập Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy” trên cơ sở Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy. Ngày 25/2/2000, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương ký Quyết định số 171/2000/QĐ-BCA (X13) “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có quy mô đào tạo 1000 học viên. Địa điểm đặt tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tổ chức bộ máy gồm 12 đơn vị (6 Bộ môn, 5 Phòng, 1 Trung tâm). Ban Giám hiệu có 3 đồng chí. Hiệu trưởng là đồng chí Đặng Từng. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn về Phòng cháy, chữa cháy; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác Phòng cháy, chữa cháy trong Công an, các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội theo quy chế văn bằng của Nhà nước; Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật về Phòng cháy, chữa cháy; Tham gia chữa cháy khi được Bộ Công an trưng dụng; Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy. Ngày 15/8/2000, Nhà trường tổ chức chiêu sinh khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy đầu tiên, tổng số 93 học viên, chia 2 lớp, thời gian đào tạo 5 năm (2000-2005). Ký hiệu D16.

Ngày 17/12/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 6995/QĐ-BGD&ĐT về việc giao Nhà trường tổ chức đào tạo hoàn chỉnh kiến thức đại học phòng cháy chữa cháy cho cán bộ đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy. Căn cứ kết quả thi tuyển, ngày 4/9/2002, Nhà trường tổ chức khai giảng khóa đầu tiên gồm 67 học viên. Ký hiệu HC1.

Ngày 25/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh ký Quyết định số 2009/2006/QĐ-BCA (X13) “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”. Theo Quyết định này, Nhà trường có tổng số 15 đơn vị (4 Bộ môn, 3 Khoa, 7 Phòng, 1 Trung tâm). Quyết định này thay thế Quyết định số 171/2000/QĐ-BCA (X13) ngày 25-2-2000.

Từ năm 2008 đến năm 2014, Nhà trường có thêm 8 đơn vị, nâng tổng số toàn trường lên 24 đơn vị (6 Bộ môn, 4 Khoa, 9 Phòng, 4 Trung tâm, 1 Tạp chí).

Ngày 19/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ký Văn bản số 1959/TTg-KG giao Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học đối với các đối tượng ngoài ngành Công an và Quân đội. Căn cứ kết quả thi tuyển, ngày 14/11/2008, Nhà trường tổ chức khai giảng khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành Công an đầu tiên. Tổng số 34 học viên, thời gian đào tạo 5 năm (2007-2012), ký hiệu là DS1.

Ngày 28/12/2007, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng Trung tâm huấn luyện thực hành chữa cháy và đào tạo lái xe”. Địa điểm tại xã Hòa Sơn- huyện Lương Sơn- tỉnh Hòa Bình, diện tích 6,04 ha (giai đoạn 2 mở rộng thêm 2,7 ha, nâng tổng số diện tích là 8,7 ha). Ngày 6/10/2008, tổ chức lễ khởi công. Ngày 13/11/2011, các hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thành được đưa vào sử dụng. Bắt đầu từ năm học 2011 – 2012, Nhà trường chuyển toàn bộ học viên hệ Trung cấp PCCC trong Ngành Công an lên đào tạo cơ sở 2 của Nhà trường.

Ngày 26/6/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 3554/2010/QĐ-BGD&ĐT giao Nhà trường đào tạo trình độ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Phòng cháy chữa cháy. Bắt đầu từ năm học 2008-2009, Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh đào tạo khóa đầu tiên gồm 37 học viên, ký hiệu là LT1.

Ngày 27/10/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 4854/2010/QĐ-BGD&ĐT giao Nhà trường đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Căn cứ kết quả thi tuyển, ngày 16/11/2011 Nhà trường tổ chức khai giảng khóa đầu tiên, tổng số 25 học viên. Ký hiệu CH1.

Ngày 21/10/2013, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 5789/QĐ-BCA-X11 “Về việc đào tạo Trung cấp Phòng cháy chữa cháy tại cơ sở 3 phía Nam” địa điểm tại xã An Phước – huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích 20 ha do Trường Trung cấp Cảnh sát Trại giam 2 bàn giao. Ngày 30/10/2013, Nhà trường điều động 72 cán bộ chiến sĩ vào công tác tại cơ sở 3. Ngày 14/11/2013, khai giảng 6 lớp đầu tiên có ký hiệu KN1-ABCDEG, tổng số 411 học viên.

Ngày 18/11/2015, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 6489/QĐ-BCA “Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2009/2006/QĐ-BCA (X13) ngày 25-12-2006. Tách Phòng Xây dựng lực lượng thành 2 đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị và Công tác Quần chúng. Theo đó nhà trường có 25 đơn vị.

Ngày 19/5/2017, Trường Đại học PCCC được Bộ Giáo dục và đào tạo ký Quyết định số 1812/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Tổ chức PCCC&CNCH, với mã số 62.86.01.13.

Ngày 24/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký Quyết định số 2068/QĐ-BCA về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 6489/QĐ-BCA ngày 18/11/2015 nên hiện nay Nhà trường có tổng số 21 đơn vị (10 Khoa, 7 Phòng, 4 Trung tâm).

Câu 3. Trường Đại học PCCC được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào thời gian nào? Hãy kể tên Hiệu trưởng và tổ chức bộ máy của trường qua các thời kỳ.

 1. Thời gian thành lập Trường Đại học PCCC

Ngày 14/10/1999, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg “Về việc thành lập Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy” trên cơ sở Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy.

 1. Hiệu trưởng và tổ chức bộ máy của trường qua các thời kỳ

Đồng chí LỤC VĂN GIỎI

Phân Hiệu trưởng Phân hiệu Cảnh sát PCCC (7/1971 -4/1975).

Đồng chí NGUYỄN THÀNH LÂM

Hiệu trưởng Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát PCCC (7/1977 – 6/1982).

Đồng chí BÙI DANH Ý

+ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC, Phụ trách Phân hiệu Cảnh sát PCCC (4/1975 – 9/1976);

+ Hiệu trưởng Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát PCCC (9/1976 – 7/1977); (6/1982-6/1984);

+ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PCCC (6/1984 – 12/1988).

Đồng chí TRẦN VĂN THẢO

+ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PCCC (8/1986 – 12/1988);

+ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PCCC (12/1988- 7/1990).

Đồng chí ĐẶNG TỪNG

+ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PCCC (8/1986 – 7/1990);

+ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PCCC và Đại học PCCC (7/1990 – 12/2006).

Đồng chí ĐỖ NGỌC CẨN

+ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PCCC và Đại học PCCC (7/1995 – 12/2006).

+ Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC (12/2006 – 11/2014).

Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÀ

+ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC (1/2003 – 11/2014);

+ Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC (11/2014 – 2018).

Đồng chí LÊ QUANG BỐN

+ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC (12/2014 – 2018).

+ Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC (2018 – nay)

 1. Bộ máy tổ chức qua các thời kỳ

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG HẠ SĨ QUAN CẢNH SÁT PCCC

(Theo Quyết định số 5062-NV/QĐ, ngày 02/9/1976 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn ký)

 1. Khoa Giáo dục chính trị;
 2. Khoa Nghiệp vụ cơ bản và Pháp luật;
 3. Khoa Giáo dục khoa học cơ bản;
 4. Khoa Nghiệp vụ Phòng cháy;
 5. Khoa Nghiệp vụ Chữa cháy và Quân sự, vũ thuật, Thể dục thể thao;
 6. Khoa Nghiệp kỹ thuật và Trang bị Phòng cháy, chữa cháy;
 7. Phòng Giáo vụ và Tư liệu giáo khoa;
 8. Phòng Chính trị và Quản lý học viên;
 9. Phòng Hậu cần.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG PCCC

(Theo Quyết định số2825-QĐ/BNV, ngày 06/11 /1984 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng ký)

 

 1. Bộ môn Chính trị, nghiệp vụ Công an và Pháp luật;
 2. Bộ môn Quân sự, vũ thuật, Thể dục thể thao;
 3. Bộ môn Văn hóa và Ngoại ngữ;
 4. Bộ môn Tự động và Trang bị kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy;
 5. Khoa Phòng cháy và chữa cháy;
 6. Phòng Giáo vụ tổng hợp;
 7. Phòng Chính trị;
 8. Phòng Hậu cần;
 9. Tổ Nghiên cứu khoa học.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG PCCC

(Theo Quyết định số 04-QĐ/BNV (X14), ngày 06/01/1990 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mai Chí Thọ ký)

 

 1. Bộ môn Mác – Lênin;
 2. Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ Công an, Quân sự, vũ thuật, TDTT;
 3. Bộ môn Văn hóa và Ngoại ngữ;
 4. Bộ môn Tự động và Trang bị kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy;
 5. Bộ môn Phòng cháy và chữa cháy;
 6. Phòng Đào tạo và Quản lý nghiên cứu khoa học;
 7. Phòng Tổ chức chính trị;
 8. Phòng Hậu cần.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG PCCC

(Theo Quyết định số 1178/QĐ-BNV (X13), ngày 16/11/1994 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Thiện Ngộ ký)

 

 1. Bộ môn Mác – Lênin;
 2. Bộ môn Văn hóa và Ngoại ngữ;
 3. Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ Công an, Quân sự, vũ thuật, TDTT;
 4. Bộ môn Tự động và Trang bị kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy;
 5. Bộ môn Phòng cháy và chữa cháy;
 6. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học, Quản lý học viên;
 7. Phòng Xây dựng lực lượng;
 8. Phòng Hậu cần.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

(Theo Quyết định số 171/2000/QĐ- BCA (X13), ngày 25/02/2000 do Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương ký)

 

 1. Bộ môn Mác – Lênin và tư tưỏng Hồ Chí Minh;
 2. Bộ môn Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ;
 3. Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ Công an, Quân sự, vũ thuật, TDTT;
 4. Bộ môn Tự động và Phương tiện kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy;
 5. Bộ môn Phòng cháy;
 6. Bộ môn Chữa cháy;
 7. Phòng Đào tạo;
 8. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Tư liệu giáo khoa và Thư viện;
 9. Phòng Quản lý học viên;
 10. Phòng Xây dựng lực lượng;
 11. Phòng Hậu cần;
 12. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy và Đào tạo lái xe chữa cháy.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

(Theo Quyết định số 2009/2006/QĐ – BCA (X13), ngày 25/12/2006 do Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh ký)

 

 1. Bộ môn Mác – Lênin và khoa học xã hội nhân văn;
 2. Bộ môn Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ;
 3. Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ Công an;
 4. Bộ môn Quân sự, võ thuật, Thể dục thể thao;
 5. Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy;
 6. Khoa Phòng cháy;
 7. Khoa Chữa cháy;
 8. Phòng Quản lý đào tạo;
 9. Phòng Quản lý khoa học và thông tin, tư liệu;
 10. Phòng Hành chính tổng hợp;
 11. Phòng Quản lý học viên;
 12. Phòng Xây dựng lực lượng;
 13. Phòng Hậu cần;
 14. Phòng Quản lý nhà ăn;
 15. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy và Đào tạo lái xe chữa cháy.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

(Theo Quyết định số 188/QĐ-BCA, ngày 14/01/2010 do Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh ký)

 

 1. Bộ môn Mác- Lênin và khoa học xã hội nhân văn;
 2. Bộ môn Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ;
 3. Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ Công an;
 4. Bộ môn Quân sự, võ thuật, Thể dục thể thao;
 5. Bộ môn Cơ sở ngành Phòng cháy, chữa cháy;
 6. Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy;
 7. Khoa Phòng cháy;
 8. Khoa Chữa cháy;
 9. Khoa Cứu nạn, cứu hộ;
 10. Phòng Quản lý đào tạo;
 11. Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học;
 12. Phòng Quản lý học viên;
 13. Phòng Xây dựng lực lượng;
 14. Phòng Hậu cần;
 15. Phòng Hành chính tổng hợp;
 16. Phòng Quản lý nhà ăn;
 17. Trung tâm Thông tin khoa học và Tư liệu giáo khoa;
 18. Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật Phòng cháy, chữa cháy;
 19. Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe;
 20. Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy.

 

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

(Theo Quyết định số 6489/QĐ-BCA, ngày 18/11/2015 do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ký)

 

– Các Phòng chức năng:

 1. Phòng Hành chính tổng hợp;
 2. Phòng Tổ chức cán bộ;
 3. Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng;
 4. Phòng Quản lý học viên;
 5. Phòng Quản lý đào tạo;
 6. Phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học;
 7. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo;
 8. Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học;
 9. Phòng Hậu cần;
 10. Phòng Quản lý nhà ăn.

– Các Khoa, Bộ môn:

 1. Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC và cứu nạn, cứu hộ;
 2. Khoa Phòng cháy;
 3. Khoa Chữa cháy;
 4. Khoa Cứu nạn, cứu hộ;
 5. Bộ môn Lý luận chính tri và khoa học xã hội nhân văn;
 6. Bộ môn Khoa học cơ bản;
 7. Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ Công an;
 8. Bộ môn Quân sự, thể dục, thể thao;
 9. Bộ môn Cơ sở ngành Phòng cháy chữa cháy;
 10. Bộ môn Ngoại ngữ.

– Các tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp công lập:

 1. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng KHKT – PCCC, cứu nạn, cứu hộ;
 2. Trung tâm Lưu trữ và Thư viện;
 3. Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy;
 4. Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe;
 5. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

(Theo Quyết định số 2068/QĐ-BCA, ngày 24/3/2020 do

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký)

 

– Các Phòng chức năng:

 1. Phòng Hành chính tổng hợp;
 2. Phòng Chính trị;
 3. Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao;
 4. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học;
 5. Phòng Quản lý học viên;
 6. Phòng Hậu cần;
 7. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Các Khoa:

 1. Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn;
 2. Khoa Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ;
 3. Khoa Luật;
 4. Khoa Nghiệp vụ cơ bản;
 5. Khoa Quân sự, võ thuật, thể dục thể thao;
 6. Khoa Cơ sở ngành PCCC;
 7. Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH;
 8. Khoa Phòng cháy;
 9. Khoa Chữa cháy;
 10. Khoa Cứu nạn cứu hộ.

– Các tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp công lập:

 1. Trung tâm Lưu trữ và thư viện;
 2. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng KHKT PCCC&CNCH;
 3. Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe;
 4. Trung tâm Ngoại Ngữ, tin học.

Câu 4. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo trung cấp PCCC, cao đẳng PCCC, đại học PCCC trong và ngoài ngành Công an khóa đầu tiên vào thời gian nào? Đến nay, nhà trường đã và đang đào tạo được bao nhiêu khóa thuộc các hệ đó?

Ngày 25/9/1976, Nhà trường tổ chức chiêu sinh Khóa 1 – Hệ Trung cấp phòng cháy chữa cháy đầu tiên, tổng số 155 học viên, chia làm 4 lớp, thời gian học tập 3 năm (1976-1979), ký hiệu là K1.

Ngày 20/9/1984, Nhà trường tổ chức chiêu sinh Khóa 1 – Hệ Cao đẳng phòng cháy chữa cháy đầu tiên, tổng số 27 học viên, thời gian học tập 4 năm (1984-1988), ký hiệu là D1.

Ngày 15/8/2000, Nhà trường tổ chức chiêu sinh khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy đầu tiên, tổng số 93 học viên, chia 2 lớp, thời gian đào tạo 5 năm (2000-2005). Ký hiệu D16.

Ngày 14/11/2008, Nhà trường tổ chức khai giảng khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành Công an đầu tiên. Tổng số 34 học viên, thời gian đào tạo 5 năm (2007-2012), ký hiệu là DS1.

Như vậy, tính đến nay, Nhà trường đã và đang đào tạo 45 Khoá Trung cấp phòng cháy chữa cháy; 15 Khoá Cao đẳng phòng cháy chữa cháy; 21 Khoá Đại học Phòng cháy chữa cháy và 13 khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành Công an.

Câu 5. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo Sau Đại học khóa đầu tiên vào thời gian nào? Đến nay, nhà trường đã đào tạo được bao nhiêu khóa và cho biết tổng số học viên đã, đang được đào tạo?

Ngày 27/10/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 4854/2010/QĐ-BGD&ĐT giao Nhà trường đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Căn cứ kết quả thi tuyển, ngày 16/11/2011 Nhà trường tổ chức khai giảng khóa đầu tiên, tổng số 25 học viên. Ký hiệu CH1. Đến nay nhà trường đã và đang đào tạo được 9 khóa thạc sĩ với tổng số 389 học viên.

Ngày 19/5/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1813/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức PCCC&CNCH – Mã số: 62.86.01.13. Đến nay nhà trường đang đào tạo 3 khoá Tiến sĩ với tổng số 9 nghiên cứu sinh.

Câu 6. Từ ngày thành lập trường Hạ sỹ quan Cảnh sát PCCC đến nay, Đảng bộ nhà trường đã tổ chức mấy lần Đại hội. Cho biết nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Đại hội Đảng bộ trường Đại học PCCC tháng 8 năm 2020.

Từ ngày thành lập trường Hạ sỹ quan Cảnh sát PCCC đến nay, Đảng bộ nhà trường đã tổ chức 13 lần Đại hội. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Trường Đại học PCCC đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học PCCC lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội có 3 nhiệm vụ trọng tâm là:

– Đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025;

– Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII;

– Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khoá XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu của Đảng bộ trường đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII.

Câu 7. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đồng chí cho biết những thành tích nổi bật của nhà trường đã được Đảng, Chính phủ và Bộ Công an tặng thưởng.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng:

– 1 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (1985);

– 2 Huân chương Quân công hạng Nhì (1996, 2006),

– 1 Huân chương Quân công hạng Nhất (2011);

– 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất (2016)

– Nhiều Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và các danh hiệu cao quý khác do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng.

Câu 8. Đồng chí cho biết, nhà trường đã đặt quan hệ hợp tác với những nước nào? Nhà trường đã và đang đào tạo được bao nhiêu học viên nước ngoài?

Trong suốt 45 năm qua, Nhà trường không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như: Nga, Belarus, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Australia,… Nhà trường còn đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Nhà trường đã và đang đào tạo 238 học viên nước ngoài.

Câu 9. Với bài viết không quá 5000 từ, đồng chí cho biết cảm nghĩ của mình về truyền thống 45 năm của nhà trường và đề xuất những giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nâng cao vị thế của nhà trường trong thời gian tới?

Cá nhân trình bày cảm nghĩ và đề xuất giải pháp của bản thân để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cũng như vị thế của nhà trường trong thời gian tới. Khuyến khích những đề xuất mang tính xây dựng, cụ thể và có giá trị thực tiễn cao./.

BAN TỔ CHỨC

THÔNG BÁO: Điểm chuẩn trúng tuyển Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC hệ chính quy năm 2016
KẾ HOẠCH: Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976- 2021)”
Bộ GD&ĐT: Hôm nay, hội nghị tuyển sinh 2013 truyền hình trực tiếp tại 6 điểm cầu