THÔNG BÁO: Về việc nộp bài dự thi tìm hiểu 45 năm Trường Đại học PCCC

Căn cứ Kế hoạch số 1302/KH-T06-P2 ngày 06/11/2020 của Trường Đại học PCCC về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (02/9/1976 – 02/9/2021);

Căn cứ Kế hoạch số 1542/KH-T06-K4 ngày 25/12/2020 của Trường Đại học PCCC về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976 – 2021)”.

Xét điều kiện thực tế tình hình dịch bệnh Covid – 19 hiện nay, Trường Đại học PCCC thông báo:

  1. Hướng dẫn trả lời câu hỏi dự thi, Ban Tổ chức đã đăng tải trên website: daihocpccc.bocongan.gov.vn;
  2. Lùi thời gian nhận bài dự thi so với Kế hoạch, theo đó Ban Tổ chức nhận bài từ 15/8-20/8/2021, tại Khoa Nghiệp vụ cơ bản (Khoa 4).

Trân trọng cảm ơn!

KẾ HOẠCH: Tổ chức kiểm tra tiếng Anh trình độ Sơ cấp bậc 2 (A2) Khóa D33, DS10 đào tạo đại học PCCC&CNCH
THÔNG BÁO: Xét tuyển Nguyện vọng bổ sung Đại học PCCC hệ dân sự năm 2015
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976- 2021)