Tiếng chuông báo cháy

Reng!…Reng!…Reng!…

Theo nhịp bước chân quen

Tiếng chuông ngân vang thôi thúc luyện rèn

Ý chí sắc son từ thao trường đỏ lửa

Niềm tin này anh gửi về em

Reng!…Reng!…Reng!…

Theo nhịp bước chân quen

Xuất kích sẵn sàng nhanh như làn gió

Khói bụi lấm lem, băng vào lửa đỏ

Giữ cho đời cuộc sống bình yên

Reng!…Reng!…Reng!…

Thôi thúc trái tim

Quên hiểm nguy cứu cái còn trong cái mất

Tiếng chuông ngân vang giữa đời thường nhật

Vực thẳm, sông sâu, nguy hiểm…chí không sờn!…

Reng!…Reng!…Reng!…

Tiếng chuông của niềm tin!…

 

  Hà Nội, 11/8/2021

Dương Thiên Hương

Phân hiệu Cảnh sát PCCC: Những năm tháng không quên
Những kỷ niệm khó quên của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH
Những năm Tý hào hùng